VVD kritisch op dalend aantal afvalboetes


VVD-raadslid Rik Torn heeft het college gevraagd om opheldering over het aantal uitgeschreven afvalboetes. Torn: “Het aantal boetes voor verkeerd aangeboden huisvuil is sinds 2014 behoorlijk afgenomen, terwijl veel buurten kampen met een enorme afvaloverlast. De VVD wil dat het college actie onderneemt.”

 

De afname van het aantal uitgeschreven boetes staat in schril contrast met de snel groeiende stad waar zowel het aantal bewoners als bezoekers toeneemt. Wat Torn betreft hoort hier een intensivering van de afvalhandhaving bij: “Zolang er sprake is van afvaloverlast worden er wat de VVD betreft niet minder maar meer boetes uitgeschreven. Net zo lang tot afvalovertreders het uit hun hoofd laten om afval verkeerd aan te bieden.”

 

Torn wil van het college weten hoe het kan dat er sprake is van een afname van het aantal afvalboetes. Ook vraagt hij het college inzichtelijk te maken of er bij het beboeten van andere afvalovertredingen (zoals het dumpen van bedrijfsafval of verpakkingen op straat) eveneens sprake is van een dalende trend.