Stefan de Bruijn: "Scholenkoepel Osvo moet voor leerlingen kiezen, niet voor scholen"

De Amsterdamse scholenkoepel Osvo kiest in de Onderwijsagenda voor de Amsterdamse scholen in plaats van voor de kinderen. Niet het beter laten aansluiten van vraag en aanbod, maar het herverdelen van kinderen over de scholen is het uitgangspunt, schrijft VVD-woordvoerder Onderwijs Stefan de Bruijn samen met CDA-raadslid Diederik Boomsma en Elisabeth Bootsma van Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA) in het Parool. Lees hier hun opiniestuk:

De afspraak om geen nieuwe scholen toe te staan en populaire scholen niet uit te breiden zolang minder populaire scholen plekken over hebben is een dieptepunt. Niet de scholen, maar de wensen van Amsterdamse ouders en kinderen moeten centraal staan in het onderwijsbeleid.

De 'afspraak' in de Onderwijsagenda van Osvo is even duidelijk als onbegrijpelijk: zolang er een overcapaciteit van minstens 20 procent is, wordt niets veranderd aan het aanbod. Geen uitbreiding van populaire scholen en al helemaal geen uitbreiding van het aantal scholen.

Osvo levert geen oplossing voor het al jaren bestaande tekort aan categorale vwo-plekken. Het is teleurstellend dat de visie van Osvo niet gaat over het stimuleren van nieuwe initiatieven en het belonen van succesvolle scholen, maar over het herverdelen van het bestaande aanbod. 

Bovenal is het kwalijk dat ook deze 'visie' van Osvo tot stand is gekomen zonder consultatie van belanghebbenden, anders dan de scholen. In de agenda wordt gemeld dat vanaf nu overleg met ouders, gemeenten en Osvo wordt gezocht. 

Ouders hebben hierbij 'geen instemmingsrecht'. Ze kunnen 'meedenken'. Zonder het heroverwegen van de uitgangspunten heeft dat geen zin. 

Stefan de Bruijn (VVD), Diederik Boomsma (CDA), Elisabeth Bootsma (Stichting Vrije Schoolkeuze ­Amsterdam)