Samira Bouchibti: “Zorgwekkend dat echt onderzoek naar mishandeling koranlessen uitblijft”

De resultaten van een rapport over het pedagogisch klimaat bij moskee-onderwijs in stadsdeel West vragen wat VVD-raadslid Samira Bouchibti betreft om een uitgebreider vervolgonderzoek. Bouchibti betreurt het dat de gemeente hier geen werk van maakt.

In januari 2017 stelde Bouchibti het pedagogisch klimaat tijdens koranlessen aan de orde, nadat de VVD en andere politieke partijen signalen hadden ontvangen over mogelijke mishandelingen tijdens deze lessen. Bouchibti verzocht het college om de feiten op tafel te krijgen en eventuele mishandelingen in kaart te brengen.

In reactie hierop riep de gemeente ouders en docenten op om eventuele misstanden te melden, maar een echt onderzoek bleef uit. Alleen in stadsdeel West werd een ‘quickscan’ gehouden. Bouchibti: “De onderzoekers hebben met moskeebestuurders gesproken, maar er is niet meegekeken tijdens de lessen en er is ook niet met kinderen gesproken.”

Uit de scan blijkt onder andere dat moskeelessen weinig verbinding hebben met de maatschappij en de leefwereld van kinderen buiten de moskee. “De gemeente gaat niet over de inhoud van deze lessen, maar deze resultaten vragen op zijn minst om een uitgebreider onderzoek. Wij betreuren het dat de gemeente geen aanleiding ziet om een diepgaand onderzoek te doen,” zegt Bouchibti.