VVD: Laat statushouders zoveel mogelijk werkervaring opdoen

Wat VVD-raadslid Marianne Poot betreft wordt praktijkervaring op de werkvloer een belangrijk onderdeel van het inburgeringstraject. Onlangs bleek dat het aantal statushouders met een uitkering toeneemt in Amsterdam. Poot: “Werk is een belangrijke sleutel tot integratie. Statushouders moeten zo snel mogelijk aan het werk, maar vaak ontbreekt het hen aan de praktijkervaring waar werkgevers naar op zoek zijn.”

Onlangs werd in de Tweede Kamer een VVD-motie aangenomen die het opdoen van praktijkervaring bij werkgevers opneemt als onderdeel van het inburgeringstraject. Poot wil dat de gemeente, in overeenstemming met de aangenomen motie, zich inspant om Amsterdamse statushouders zoveel mogelijk werkervaring op te laten doen.

Poot: “Stages en vrijwilligerswerk kunnen statushouders enorm helpen bij het vinden van een baan. Daarom willen wij dat het college in gesprek gaat met werkgevers van sectoren waar veel behoefte is aan extra arbeidskrachten.”

Ook wil Poot weten in hoeverre er uitvoer is gegeven aan een actieplan met Greenport Aalsmeer. Volgens dit actieplan zou de gemeente afgelopen jaar 130 werkzoekenden bemiddelen naar werk in de bloemensector, waar momenteel een groot tekort aan arbeidskrachten is. Poot vraagt het college hoeveel werkzoekenden hier uiteindelijk aan de slag zijn gegaan.