Contributie 2018

Het Algemeen Secretariaat heeft het jaarlijkse verzoek tot betaling van contributie verstuurd. Waar mogelijk wordt het per email gedaan. Betaling loopt via de bank Buckaroo. Hebt u het verzoek niet ontvangen? Laat u het alstublieft aan de penningmeester weten als er iets mis gaat, bijvoorbeeld als u de email of acceptgiro niet hebt gekregen: penningmeester@vvdamsterdam.nl.

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks aan de inflatie aangepast. Ook op lokaal niveau wordt de partij versterkt door de bijdrage van de leden. De komende maanden voeren we met man en macht campagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen. Uw contributie speelt daarin een belangrijke rol. Ik verzeker u dat er geen geld besteed wordt aan onnodige zaken. Het lokale netwerk Amsterdam draait geheel op vrijwilligers, die het belangeloos zonder enige vergoeding doen.

Leden die moeite hebben met het contributiebedrag, kunnen bij uitzondering een tijdelijke verlaging van de contributie krijgen. Neemt u daarvoor contact op met het Algemeen Secretariaat in Den Haag.

Via MijnVVD kunt u zien welke betalingen al ontvangen zijn en welke nog openstaan. Om problemen voor te zijn kunt u automatisch betalen instellen met het onderstaande formulier.

Hartelijk dank voor uw jaarlijkse steun.

Bastiaan van der Giessen
Penningmeester VVD Amsterdam