Bekijk hier het verkiezingsprogramma van de Amsterdamse VVD

Benieuwd naar onze plannen om Amsterdam nóg mooier te maken? Lees hier onze plannen voor de stad en download ons verkiezingsprogramma!

Het gaat goed met Amsterdam, erg goed zelfs. We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan het op orde brengen van de financiën van de stad, het bouwen van veel extra woningen, verbeteren van de infrastructuur en we hebben de afgelopen periode veel overbodige regels afgeschaft. Op al deze punten zijn grote stappen gezet. Ondanks dat het goed gaat en ondanks dat er de afgelopen jaren veel werk is verricht en veel is bereikt, zit de VVD vol ambitie om onze mooie stad nog mooier en sterker te maken.

Lijsttrekker Eric van der Burg: "De VVD maakt keuzes en kiest voor oplossingen die werken. Liberale keuzes, keuzes voor de stad en haar inwoners. In het verkiezingsprogramma gaan we in op tal van aspecten van het leven in Amsterdam. De VVD gelooft als liberale partij in een kleine maar sterke overheid en een zelfredzame samenleving."

De Amsterdamse VVD wil:

·         Een veilige stad: Meer en beter cameratoezicht, het sneller inzetten van preventief fouilleren & wapencontroles en straatintimidatie pakken we aan. Het kraakbeleid draaien we om. De eigenaar verdient bescherming en niet de krakers. De VVD investeert in veiligheid. Ook voor de hardwerkende winkelier. Ondernemers moeten hun camerabeelden via Live View kunnen doorschakelen naar de centrale cameratoezicht van de politie. Verder wil de VVD dat geradicaliseerde personen goed in de gaten worden gehouden. Op straat en online. Daarnaast zetten we in op een aanpak vergelijkbaar met de Top600, waarbij we mensen die dreigen te radicaliseren of terugkeren in het oog houden en met maatwerk benaderen.

·         Een schone stad: De hoeveelheid afval op straat is voor veel mensen terecht een grote ergernis. De VVD wil dat Amsterdam weer een schone stad wordt en zal erop toezien dat de regels worden gehandhaafd. Boetes moeten worden opgelegd en bij meerdere overtredingen worden verhoogd. Maar de gemeente moet ook haar verantwoordelijkheid nemen. Door de afvalophaal te verbeteren, waar mogelijk door ondergrondse afvalcontainers te plaatsen en sneller te reageren bij volle afvalbakken. Eigenlijk zou de stad net zo intensief moeten worden gereinigd als de dag na Koningsdag. Dat kan alleen als we zeer stevig investeren: de VVD wil het aantal handhavers verdubbelen en 500 extra schoonmakers aannemen.

·         Een milieuvriendelijke & mobiele stad: De VVD wil kijken naar slimme mobiliteitsoplossingen en het openbaar vervoer en fietsnetwerk blijven verbeteren om de bewegingsvrijheid van de Amsterdammer te waarborgen. Voor de VVD geldt dat ook mensen die een auto nodig hebben in Amsterdam moeten kunnen wonen. Er moet daarom voldoende parkeergelegenheid zijn, maar waar mogelijk niet in het zicht. Ook wil de VVD de aanschaf van de elektrische auto bevorderen. Amsterdammers met een elektrische auto krijgen korting en voorrang voor een parkeervergunning.

·         Een energieneutrale stad: Alle nieuwbouwwoningen in Amsterdam moeten vanaf 2020 energieneutraal worden opgeleverd. Ze moeten zo veel mogelijk zijn gebouwd met het oog op een duurzame samenleving. De VVD vindt dat in 2030 alle corporatiewoningen energie-neutraal moeten zijn in Amsterdam.

·         Een stad waar Amsterdammers moeten kunnen blijven wonen: Er moeten jaarlijks 10.000 woningen worden bijgebouwd. De helft daarvan moeten woningen zijn in het middensegment. Er moeten minimaal 3.000 woningen bijkomen in het hogere segment en er moeten jaarlijks maximaal 2.000 sociale huurwoningen bij, met name voor studenten. Het aandeel sociale huurwoningen in het woningaanbod moet omlaag worden gebracht. Alleen zo kan Amsterdam een gemengde stad blijven.

·         Goed onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is: De VVD wil een einde maken aan het postcodebeleid, waarbij kinderen voorrang krijgen op scholen in de directe omgeving. Daardoor kunnen talentvolle kinderen ook naar goede scholen elders in de stad.

·         Een financieel gezonde stad: De VVD blijft werken aan het liberale principe van een overheid die haar kerntaken zo goed mogelijk uitvoert en de lasten voor bewoners en ondernemers zo laag mogelijk houdt.

Het volledige verkiezingsprogramma is onderaan deze pagina als bijlage te downloaden.