VVD tegen bestemmingsplan Moskee Noord

De VVD pleitte in de raadsvergadering voor uitstel van het besluit om nieuwbouw van de Arrayan moskee mogelijk te maken bij de Parnassia-locatie in Noord. Raadslid Marianne Poot: “Deze moskeeorganisatie is in het verleden in opspraak geweest. Daarom zijn wij het aan de mensen in Noord verplicht om eerst álle feiten boven tafel te krijgen. Pas daarna kunnen wij een besluit gaan nemen.”

Momenteel lopen er diverse onderzoeken, waaronder een Bibob-procedure. Hierin wordt onder andere gekeken naar financiering uit het buitenland. Dit is een belangrijk punt, zeg Poot: “Wij willen financiering door extremistische organisaties uit het buitenland volledig kunnen uitsluiten.”

Ook het CDA pleitte voor uitstel van het besluit over het bestemmingsplan. De andere partijen in de raad besloten echter dat uitstel niet nodig was. Daarom heeft de VVD uiteindelijk tegen het bestemmingsplan gestemd.