VVD voorstander van groei Schiphol

De Amsterdamse VVD is voorstander van een verdere groei van Schiphol, gezien het belang van werkgelegenheid, vestigingsklimaat en de positie van Amsterdam. Tegelijkertijd moet Schiphol ontlast worden door het verplaatsen van vluchten naar andere luchthavens en moeten we omwonenden beschermen door maatregelen op het gebied van milieu en geluid te nemen. Innovatie van vliegtuigen die steeds stiller en schoner worden draagt hier ook aan bij. 


Zet cookies aan om het formulier te tonen.