VVD: geen reden om Amsterdammers voorrang op woningmarkt te geven

Er is geen reden om Amsterdammers voorrang te geven op de woningmarkt. Iedereen moet het recht hebben om in Amsterdam te wonen. Daar hoort niet bij dat er een voorrangsregeling wordt opgetuigd waardoor in Amsterdam geborenen of reeds in Amsterdam woonachtigen eerder een huis krijgen toegewezen dan andere groepen.

De enige voorrangsregeling die de Amsterdamse VVD wil instellen is in de sociale voorraad voor mensen met een in Amsterdam kwetsbaar beroep, zoals leraren, politieagenten en verpleegsters.