Geen voorkeursbeleid voor ambtenaren met andere etnische achtergrond

Amsterdam moet geen voorkeursbeleid voeren voor ambtenaren met een bepaalde etnische achtergrond. De gemeente moet daarin volstrekte neutraliteit betrachten. Amsterdam moet neutraal zijn in de selectie van haar personeel, juist om iedereen een eerlijke kans te geven op een baan bij de gemeente. Uiteraard moeten discriminatie of vooroordelen krachtig worden bestreden.