VVD tevreden over nieuw evenementenbeleid

Marja Ruigrok is blij met het nieuwe evenementenbeleid. Daardoor weten we in Amsterdam een goede balans te bewaren tussen ruimte voor evenementen en het beschermen van omwonenden tegen overlast.

Marja Ruigrok: "Dit onderwerp staat al jaren op de agenda. In 2014 hebben we al voorstellen ingediend met de coalitie om een meer eenduidig beleid te maken met veel aandacht voor duurzaamheid. Dit hele proces is enorm actief en betrokken uitgevoerd. Met veel inspraak van heel veel partijen. Ik herinner me de inspreker met de bastonenbox nog goed, maar ook het meisje dat aangaf dat ze zo’n beetje al haar vrienden op festivals had ontmoet.. Maar ook de mensen die elkaar nauwelijks konden verstaan, die vaak last hebben van overlast of mensen bij wie sukkels in hun tuintje stonden te plassen. Dit onderwerp roept emoties op. Aan beide zijden."

Om tot een nieuw beleid te komen is er veel overleg geweest tussen betrokken partijen. "Ik heb enorme bewondering voor de inzet van Eberhard van der Laan die hier het uiterste van zijn mediationkwaliteiten heeft ingezet. En voor de ambtenaren die al jaren met dit enorme project bezig zijn. Aan beide kanten wordt veel gevraagd. Er wordt van de omwonenden gevraagd te accepteren dat festivals en geluid nu eenmaal bij Amsterdam passen. En van de organisatoren en bezoekers wordt gevraagd zich aan te passen, overlast tegen te gaan en duurzame stappen te maken", aldus Ruigrok.

Het nieuwe beleid is restrictiever en meer beperkend dat het oude. Maar dat is ook goed en dat is ook nodig. Het beleid is strenger en heeft betere begrenzingen. Geluidsnorm, ecologische voorwaarden en begrenzing aantal dagen en eindtijden.

 

Evalueren van het nieuwe beleid, op basis van goede informatie en input van bezoekers, ook uit Amsterdam zelf, is van groot belang. Daarom heeft de raad op aangeven van Marja Ruigrok besloten over twee jaar een evaluatie uit te voeren inclusief de beleving van bezoekers.