VVD regelt voorlichtingsfilm over zwerfafval

Op initiatief van de VVD gaat de gemeente een voorlichtingsfilm maken over zwerfvuil en het belang van een schone stad. VVD-raadslid Rik Torn reageert enthousiast op het aangenomen besluit. “De voorlichtingsfilm over het voorkomen van zwerfvuil kan straks worden vertoond op Amsterdamse scholen, zodat jonge Amsterdammers zich bewust zijn van het belang van een schoner Amsterdam.”

De huidige voorlichting over afval vindt plaats tijdens gastlessen en bereikt slechts een handjevol van de 224 basisscholen en de 69 middelbare scholen. De invloed hiervan is dus beperkt. Torn wil met de voorlichtingsfilm meer leerlingen bereiken: “Een moderne film met een echte Amsterdamse insteek is een goed middel om onze boodschap over afval bij jongeren onder de aandacht te brengen. Bovendien heeft een film een groot bereik, want scholen kunnen de film jaarlijks aan nieuwe leerlingen tonen.” 

 

In het aangenomen voorstel vraagt Torn de gemeente het belang van een schone, opgeruimde en duurzame stad te benadrukken in de film. Ook wil hij dat de negatieve effecten van (zwerf)afval voor het milieu, de sociale cohesie en leefbaarheid in woonwijken worden uitgelegd.