Libertijn 5/3: Hoe houden we Amsterdam bereikbaar?

Amsterdam groeit hard. De komende jaren worden zelfs hele nieuwe wijken uit de grond gestampt. Maar waar moeten deze wijken komen en hoe zorgen we dat er genoeg woningen bijkomen? Door de druk op de woningmarkt neemt ook de druk op de infrastructuur toe. Dit merken we nu al: het aantal files neemt toe en ook de treinen raken steeds voller. De stad staat de komende jaren dan ook voor een grote uitdaging op het gebied van wonen en mobiliteit. Hoe houden we de stad voor iedereen bereikbaar?

Lijsttrekker van de Amsterdamse VVD Eric van der Burg zal zijn visie geven op de toekomst van wonen in Amsterdam. HvA-lector Walther Ploos van Amstel en wethouder Verkeer Pieter Litjens zullen hun visie geven op de bereikbaarheid van de stad. Uiteraard is er volop ruimte voor discussie vanuit de zaal.

Deze avond wordt georganiseerd door Politiek café Libertijn en het VVD-themanetwerk Liberaal Groen.

-----

Over de sprekers:
Eric van der Burg is sinds 2010 namens de VVD wethouder in Amsterdam. Sinds 2014 beheert hij de portefeuilles Zorg en Welzijn, Sport en Recreatie, Ouderen, Ruimtelijke Ordening en Grondzaken. Mede dankzij zijn inzet zijn er de afgelopen jaren een groot aantal woningen bijgebouwd.

Walther Ploos van Amstel is lector City Logistics aan de Hogeschool van Amsterdam en verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij is meer dan 25 jaar werkzaam als organisatie-adviseur op het gebied van logistiek, supply chain management en internationale distributie. Hij heeft frisse ideeën over stadslogistiek.

Pieter Litjens is wethouder Verkeer, vervoer en organisatie namens de VVD in Amsterdam. Hij heeft de afgelopen vier jaar laten zien een pragmaticus te zijn als het gaat om mobiliteit. Zo heeft hij rigoureuze maatregelen genomen om de stad bereikbaar te houden. Hij vindt dat 'de auto er bij hoort', maar wil ook forse investeringen in het openbaar vervoer.