VVD wil maatregelen voor bedreigde bekeerde christenen met islamitische achtergrond

De VVD vraagt het college om opheldering en maatregelen naar aanleiding van de berichtgeving dat personen met een islamitische achtergrond die zich tot het christendom bekeren structureel te maken krijgen met pesterijen, bedreigingen en zelfs mishandelingen.

Volgens de media doen deze misstanden zich ook voor in de christelijke gemeenschappen in Amsterdam en met name in asielzoekerscentra en de bed-bad-broodopvang.

VVD-raadslid Marianne Poot: “Intimidaties of mishandelingen op basis van iemands religie of levensbeschouwelijke overtuiging druisen in tegen alles waar Amsterdam voor staat. De VVD wil dat het college de omvang van deze misstanden in kaart brengt, zodat er maatregelen kunnen worden getroffen om dit probleem aan te pakken.”

Poot vraagt het college of er genoeg bescherming wordt geboden aan bedreigde personen en welke sancties er worden getroffen tegen personen die zich hier schuldig aan maken. “Wat de VVD betreft wordt de toegang tot de bed-bad-broodopvang ontzegd aan mensen die pesten of dreigen naar aanleiding van iemands godsdienst. Het moet voor iedereen volstrekt duidelijk zijn dat Amsterdam dit niet toelaat.”

Ook vraagt Poot het college of de vrijheid van godsdienst en het wisselen van godsdienst expliciet(er) kan worden opgenomen in het taal- en oriëntatieprogramma en in de Aanpak Radicalisering.