Links coalitieakkoord doet Amsterdam geen goed

Het nieuwe college van GroenLinks, D66, PvdA en SP kiest ervoor het leven in Amsterdam voor veel mensen duurder te maken. Fractievoorzitter Eric van der Burg: “Ik ben positief over de inzet op zorg dicht bij mensen en de maatregelen om een betere balans in de stad te creëren. Maar ik maak me grote zorgen over de verkeerde keuzes in de woningbouw, de lastenverhogingen en de grootschalige opvang van uitgeprocedeerden.”

De coalitie kiest voor een 24-uurs opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, zonder verplichtingen. Daardoor  wordt Amsterdam een “magneet voor asielzoekers”, aldus Van der Burg. Bovendien kiest men voor een stop op verkoop van sociale huurwoningen en de bouw van grote aantal sociale nieuwbouwwoningen. “Het is goed dat de coalitie 7500 woningen per jaar wil bouwen. Alleen moeten dat wel in grote meerderheid koop- en huurwoningen voor middeninkomens zijn. Dat is met de huidige plannen maar 22% van het totaal.”

 

De gemeentelijke belastingen worden de komende vier jaar met €185 miljoen verhoogd. Daarvan komt een flink deel bij Amsterdammers en bedrijven terecht. Van der Burg: “De linkse revolutie is duur en de Amsterdammer betaalt daar de prijs voor. Amsterdammers kunnen van de VVD verwachten dat wij de komende jaren stevig en constructief oppositie zullen voeren, voor de goede plannen en tegen de slechte plannen.”