Vacature: Penningmeester VVD Amsterdam

De Amsterdamse VVD is op zoek naar een enthousiaste Penningmeester. Voor deze centrale rol in het bestuur zoeken we iemand met een scherpe geest, een rechte rug en affiniteit met financiën. Geïnteresseerden nodigen we uit zich kandidaat te stellen.

Achtergrond

In verkiezingscampagnes is een goed gevulde kas onmisbaar. De komende jaren gaat de Amsterdamse VVD reserves opbouwen voor de campagne van 2022. De Penningmeester is daar verantwoordelijk voor. Hij of zij moet een solide financieel beleid voeren, zodat de partijfinanciën gezond blijven, en initiatieven ontwikkelen op het gebied van fundraising.

Verantwoordelijkheden

De Penningmeester is verantwoordelijk voor:

 • de financiële gang van zaken en daarmee de continuïteit van de Amsterdamse VVD, zowel in de campagne als daarbuiten
 • het formuleren en uitvoeren van een degelijk financieel beleid:
  o    heldere principes, consequent toegepast
  o    consistente opbouw van de verkiezingsreserve
  o    een beleid dat toetsing door Kascommissie, accountant, ledenvergadering en Belastingdienst kan doorstaan.
 • fundraising voor de campagne van 2022.

De Penningmeester wordt hierbij ondersteund door de Commissie Financiën. Het aansturen van deze commissie is een van de taken van de Penningmeester.

Kerntaken

De volgende taken worden door de Penningmeester uitgevoerd:

 • formulering en implementatie van heldere financiële principes en beleidslijnen (waar geven we geld aan uit? Waaraan niet? Waarom?)
 • slim uitgavenmanagement; steeds nieuwe stappen zetten in effectievere inzet van middelen (bijv. goedkopere locaties)
 • communicatie met bestuur, commissies, leden en andere stakeholders over financieel beleid en de algehele gang van zaken
 • aansturing van de financiële verslaglegging aan de leden, de Kascommissie, de accountant en de landelijke VVD, op basis van een administratie volgens een inzichtelijke structuur
 • aansturing van de Commissie Financiën, die de administratie doet, budgetten en facturen afhandelt en meedenkt over het beleid
 • afstemming met landelijk penningmeester, regio-penningmeester en Algemeen Secretariaat over zaken als contributie-inning, compliance en algemeen beleid
 • afstemming over financiële zaken met het Fractiebureau en de financiële contactpersoon bij de VVD Gemeenteraadsfractie
 • afstemming met het bestuur van de Club van 100 Amsterdam over fundraisingactiviteiten en het aantrekken/behouden van donateurs
 • het bedenken, initiëren en uitvoeren van fundraisingactiviteiten ten behoeve van de campagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022
 • tijdens de campagne: management van de campagnefinanciën - zorgen voor een degelijke, goed onderbouwde begroting; op ieder moment de actuele financiële stand van zaken kennen
 • algemene taken van een bestuurslid: meedenken, enthousiasme, verantwoordelijkheid nemen, deel van het team zijn.


Functie-eisen

Het bestuur zoekt iemand die aan de volgende eisen voldoet:

 • onafhankelijk kunnen opereren, heldere financiële principes kunnen formuleren en daarmee consistent kunnen opereren; waar nodig nee durven zeggen
 • goede klik met mensen (zowel voor interactie met stakeholders als voor goede motiverende aansturing van de Commissie Financiën); servicegerichtheid
 • goed ‘strategisch’ begrip van financiële ontwikkelingen (projecties kunnen maken, afhankelijkheden doorzien)
 • praktische insteek, bijv. makkelijk zelf even een spreadsheet maken
 • detailinzicht, oog voor detail in financiële getallen
 • financiële opleiding en/of achtergrond; idealiter niet voor het eerst penningmeester.

Procedure

Voor vragen over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met de huidige Penningmeester (penningmeester@vvdamsterdam.nl). Voor procedurele vragen kunt u terecht bij de Secretaris (secretaris@vvdamsterdam.nl).

Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd zich kandidaat te stellen door uiterlijk zondag 7 oktober een uitgebreid CV en motivatie te sturen naar de Permanente Scoutingcommissie (PSC) via kandidaten@vvdamsterdam.nl. De PSC nodigt gekwalificeerde kandidaten uit voor een gesprek, waarna het bestuur met de geschikt bevonden kandidaten in gesprek gaat. Op basis van de gesprekken zal het bestuur een voordracht doen aan de leden. De benoeming zal plaatsvinden tijdens de ledenvergadering van de VVD Amsterdam in het najaar van 2018. Voorafgaand aan de benoeming dient de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) over te leggen.