Geef scholen eigen verantwoordelijkheid in smartphonebeleid


Rob Oudkerk pleit in het Parool van 10 september voor een totaalverbod op smartphones op scholen. De smartphone ‘overprikkelt de hersenen’, is schadelijk voor de ogen en zorgt in het algemeen voor afleiding in de klas.

 

Dat smartphones niet altijd bevorderlijk zijn voor de productiviteit zal menig jongere en volwassene kunnen beamen.  Toch gaat een algeheel, van overheidswege afgedwongen, verbod op smartphones op alle (middelbare) scholen wat mij en de Amsterdamse VVD betreft een stap te ver.

 

Immers, er zijn veel scholen die in hun onderwijsprogramma gebruik maken van de smartphone. Uit een rondgang van de NOS in 2015 is gebleken dat 85% van de geraadpleegde scholen de smartphone in de klas gebruikt. Voorbeelden van positief smartphonegebruik in de klas zijn spraakoefeningen bij taalonderwijs, huiswerkbegeleiding of quizjes die leren spelenderwijs makkelijker en aantrekkelijker maken. Met name jongens blijken baat te hebben bij deze actieve vorm van leren.

 

Is de telefoon daarmee onmisbaar geworden in de klas? Zeker niet. Er zijn nog genoeg docenten die wiskunde geven met een passer, geodriehoek en rekenmachine. Dat is vanzelfsprekend volledig hun eigen keuze. Een keuze die, precies om de redenen die Oudkerk aanstipt, wellicht zelfs valt toe te juichen.

 

Ik ben echter van mening dat we het aan de professionaliteit en betrokkenheid van leraren, schoolbesturen en directies kunnen overlaten om zelf keuzes te maken op het gebied van smartphonegebruik in de klas. Leraren kunnen ervoor kiezen om deze te verbieden in hun klas of de telefoon onderdeel te maken van het lespakket. Er is geen goede of foute optie. Keuzevrijheid en de ervaring en wensen van de leraar moeten centraal staan.

 

Zolang scholen transparant zijn over de mate waarin zij digitale hulpmiddelen toestaan in de klas kan het bovendien een factor zijn in de keuze van ouders en kinderen voor een bepaalde school. Dat komt het Amsterdamse onderwijs alleen maar ten goede. Geef scholen de ruimte om de smartphone in de klas toe te laten of deze achter slot en grendel te laten opbergen.

 

Anne Marttin

Gemeenteraadslid VVD Amsterdam