Ledenvergadering VVD Noord-Holland: vaststelling kandidatenlijst PS2019

Op woensdag 7 november, aanvang 19:30, vindt de Algemene Leden Vergadering van het regio Noord-Holland plaats. Tijdens deze vergadering (ALV 3) wordt de definitieve kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen vastgesteld. Uw komst wordt zeer op prijs gesteld.

Het stemrecht op de Algemene Leden Vergadering is voorbehouden aan de leden die ingezetene van de regio Noord-Holland zijn.  Er is conform artikel 6.5 van de statuten geen mogelijkheid om volmachten te verlenen. Een lid uit de regio Noord-Holland heeft stemrecht wanneer hij/zij op datum van de vergadering zes maanden lid is.
 

De agenda luidt:

  1. Opening
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Notulen 3 oktober 2018
  4. Begroting 2019
  5. Vaststellen definitieve kandidatenlijst
  6. Wat verder ter tafel komt
  7. Sluiting


De vergaderstukken voor de ledenvergadering zoals de advieslijst, toelichting regionale scoutingscommissie en korte cv’s van de kandidatenzijn te vinden op mijnvvd.nl bij het onderdeel Documenten van en voor Regio Noord-Holland.

 

Wij hopen u op 7 november aanstaande welkom te mogen heten.