Begroting 2019 vastgesteld

De gemeenteraad heeft de begroting voor 2019 vastgesteld. Wat de VVD betreft is er te weinig aandacht voor zaken zoals het tekort aan koopwoningen en het gebrek aan handhaving in de stad. De raad stemde bovendien in met een forse lastenverhoging voor Amsterdammers. Een aantal VVD-voorstellen konden echter wel rekenen op steun van de gemeenteraad.

Om de verweving van de onder- en bovenwereld, ook wel bekend als ondermijning, aan te pakken zal de gemeente op voorstel van de VVD in Den Haag gaan aandringen op een uitbreiding van het aantal Bibob-procedures, die nieuwe ondernemingen toetsen op criminele activiteiten zoals witwassen.

 

Ook wordt het gemeentelijk vastgoed volgend jaar inzichtelijk gemaakt met een online register, gebaseerd op het al bestaande subsidieregister. Bewoners kunnen in dit register zien welke panden de gemeente bezit, waar deze voor gebruikt worden en welke kosten of opbrengsten hiermee gemoeid zijn.

 

Verder gaat de gemeente op voorstel van de VVD en publiekscampagne over handhaving houden. Het doel van de campagne is om bewoners en bezoekers beter bekend te laten raken met de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van handhavers en hun inzet voor de stad.

 

De raad stemde ook in met een plan van de VVD om vraag en aanbod in het voortgezet onderwijs beter in kaart te brengen. Omdat de vraag naar categoraal onderwijs toeneemt terwijl het college juist wil investeren in scholengemeenschappen wordt er voortaan jaarlijks onderzocht welke gevolgen dit heeft voor het plaatsingsbeleid van middelbare scholen.

 

Tot slot gaat de gemeente op initiatief van de VVD onderzoeken of de Vroeg Eropaf-aanpak, die succesvol is in het zoveel mogelijk voorkomen schulden, kan worden uitgebreid door ook particuliere huurders bij deze aanpak te betrekken.