Groen Links niet geïnteresseerd in oordeel Stadsdeelcommissie

Burgemeester Halsema wil voor komende jaarwisseling een onderzoek onder bewoners om te kijken hoe en waar het draagvlak is over een vuurwerkvrij Amsterdam. Groen Links in Oost wil daar niet op wachten.

Men heeft daarom een concept-advies opgesteld om een digitale peiling te houden onder IJburgers. Dit concept advies staat op de agenda van de stadsdeelcommissie vergadering van dinsdag 13 november. Alleen …. op de site van stadsdeel Oost staat de peiling al geheel uitgewerkt en voorzien van Amsterdam logo’s online en het is 11 november….. Groen Links en het Dagelijks Bestuur van Oost gaan er dus al vanuit dat de stadsdeelcommisise akkoord is en geen aanvullingen heeft. Er hoeft niet gestemd te worden en wijzigingen naar aanleiding van discussie zijn niet welkom Ongelooflijk. Op moment van schrijven hebben al meer dan 1500 mensen hun stem uitgebracht.   

Groen Links wethouder Rutger Klein Wassink  heeft zijn mond vol over bewonersparticipatie met een grote rol voor de stadsdeelcommissies. In Oost gebeurt dat in ieder geval niet: De Groen Links trein (dagelijks bestuur en fractie) in Oost dendert gewoon door zonder naar bewoners/de stadsdeelcommissie te luisteren.