Voorkeursbeleid brede scholen funest voor keuzevrijheid en plaatsingsbeleid

Het college en scholenkoepel OSVO willen segregatie bestrijden door te investeren in brede scholengemeenschappen. Hiermee negeren zij de wensen van een groot aantal Amsterdamse leerlingen, met alle gevolgen van dien voor de keuzevrijheid en het plaatsingsbeleid in het onderwijs, beoogt VVD-raadslid Anne Marttin.

Amsterdam wil minder categorale vmbo’s, havo’s en gymnasia, kopte het Parool op 26 februari. Wat de VVD betreft moet het onderwijsaanbod inspelen op de vraag van leerlingen. Dus als dit hun wensen zijn, dan is dat prima. Maar is dat wel zo? Wie is ‘Amsterdam’ precies?

 

Wat blijkt is dat het niet de leerlingen of hun ouders zijn, maar het huidige linkse college en de scholenvereniging OSVO. Zij vinden brede scholengemeenschappen diverser dan categorale scholen, dus moeten categorale scholen hun deuren maar sluiten, luidt de boodschap.

 

De VVD heeft niets tegen brede scholengemeenschappen. Maar wie kijkt naar de vraag ziet dat er ook veel Amsterdamse leerlingen kiezen voor een categorale school. Bijvoorbeeld een gymnasium of gespecialiseerde havo-school. Uit prognoses van de gemeente en uit onderzoek van OSVO blijkt dat de vraag naar zulke scholen naar verwachting groeit. Je hoeft geen econoom te zijn om te concluderen dat het stimuleren van brede scholen en het beperken van categorale scholen ingrijpende gevolgen heeft voor de aansluiting van de vraag op het onderwijsaanbod.

 

Linkse partijen weten dit, maar negeren het. Want de keuzevrijheid van ouders is volgens hen ondergeschikt aan het diversiteitsdroombeeld van een brede school. Maar wie zegt dat segregatie niet zou kunnen voorkomen op een brede scholengemeenschap?

 

Gelukkig is een voorstel van de VVD om de gevolgen van de investeringen in brede scholen en het inkrimpen van categoraal onderwijs voor het plaatsingsbeleid in Amsterdam te onderzoeken met een nipte meerderheid aangenomen door de gemeenteraad. De komende jaren zal blijken wat de uitwerking is van dit beleid.

 

Het Parool spreekt over een stoelendans van gebouwen en scholen, want categorale scholen moeten wat het college en OSVO betreft bij elkaar intrekken. Realiseert wethouder Onderwijs Marjolein Moorman (PvdA) zich dat haar beleid óók voor een stoelendans van leerlingen zorgt, die straks massaal buiten de boot vallen als zij worden uitgeloot voor de schaarse categorale scholen die overblijven?

 

Het bieden van gelijke kansen is iets anders dan het oprichten van brede scholen. Gelijke kansen bied je namelijk door goed onderwijs te garanderen. Amsterdam moet goede docenten aantrekken en slechte scholen sluiten. Er is een enorm tekort aan leraren, zeker in deze stad. Er is dus werk aan de winkel.

 

Wat de VVD betreft worden Amsterdamse leerlingen niet de dupe van een idealistisch links project. Hun behoefte en keuzevrijheid zouden centraal moeten staan in het onderwijsbeleid van dit college.

 

Anne Marttin, gemeenteraadslid VVD Amsterdam