Reactie VVD Amsterdam op vertrek wethouder Udo Kock (D66) vanwege afvalcrisis

Op 11 september 2019 maakte wethouder Udo Kock bekend met onmiddellijke ingang zijn functie als locoburgemeester en wethouder Financiën, Economische Zaken en Zuidas neer te leggen.

Het ontslag van Kock roept veel vragen op bij de Amsterdamse VVD. Niet alleen over de toekomst van het AEB, maar ook over de toekomst van D66 in dit college. Linkse principes lijken op de realiteit te stuiten. D66 kan niet simpelweg een vervanger benoemen en overgaan tot ‘business as usual’. De Amsterdamse VVD heeft hierover een spoeddebat (interpellatie) aangevraagd voor komende raad.

 

Kock stapt op om principiële redenen, namelijk om de toekomst van het Afval Energie Bedrijf (AEB). Een niet-geprivatiseerd AEB is volgens Kock kostbaar voor de gemeente en voor Amsterdammers en biedt minder kans op een doorstart en de continuering van de publieke diensten. Bovendien kleven er volgens hem financiële risico’s aan het niet privatiseren van het AEB. De Amsterdamse VVD deelt deze mening en respecteert dan ook de keuze van Kock om zijn verantwoordelijkheid te nemen.

 

De inzet van Kock voor het bedrijfsleven en het vestigingsklimaat in Amsterdam zijn van groot belang geweest voor de stad. Met zijn vertrek verliest het college van burgemeester en wethouders een kundig bestuurder. De Amsterdamse VVD is Kock dankbaar voor de vijf jaar waarin hij als wethouder de stad heeft gediend.