Geen subsidies voor anti-integratieve clubs

Amsterdam moet een code ontwikkelen die voorkomt dat organisaties die de integratie tegenwerken subsidie kunnen krijgen. Daartoe heeft VVD-raadslid Claire Martens vandaag een voorstel ingediend in de gemeenteraad.

Martens: “In het verleden heeft het kunnen gebeuren dat Amsterdam subsidies verleende aan organisaties wiens activiteiten indruisten tegen de kernwaarden van Nederland. Ook zijn er stichtingen gesubsidieerd waarvan de bestuursleden op radar stonden bij de inlichtingendiensten. Dit mag niet meer gebeuren.”

 

In het voorstel pleit Martens voor het instellen van een verplichte verklaring voor subsidieontvangers. “In deze verklaring dienen de subsidieaanvragers de kernwaarden van Nederland te onderschrijven. Als blijkt dat men zich hier niet aan houdt, moet de subsidie volledig worden terugbetaald,” aldus Martens.

 

Om te voorkomen dat subsidies en verkeerde handen vallen moet de gemeente nauwer gaan samenwerken met de inlichtingendiensten. Daarnaast zou Amsterdam wat Martens betreft steekproeven moeten houden onder de stichtingen en organisaties die een subsidierelatie met de gemeente hebben.

 

Het college dient binnen zes weken te reageren op het voorstel. Vervolgens dient de gemeenteraad zich uit te spreken over het plan.

 

Lees hieronder het initiatiefvoorstel ‘Geen subsidie voor anti-integratieve projecten of activiteiten’ en de daaropvolgende berichtgeving in de Telegraaf: