VVD: adviezen Kunstraad over diversiteit gaan te ver en werken averechts

Volgens de Kunstraad zijn culturele centra in Amsterdam te westers en te wit. Daarom moet de gemeente wat de Kunstraad betreft diversiteitseisen stellen op basis van het programma, personeel en het publiek van musea, theaters en muziekcentra. De VVD vindt dit écht te ver gaan.

Diversiteit wordt hiermee gereduceerd tot zwart-witdenken. Wat ons betreft is diversiteit de optelsom van het gevarieerde cultuuraanbod in Amsterdam. De gedachte dat de gemeente zich bemoeit met de huidskleur of etniciteit van het personeel en het publiek van de concerten of musea is verwerpelijk.

 

De inzet van kunst en cultuur voor politieke doelen leidt tot verstrikking in identiteitspolitiek. Bovendien zorgt het politiseren van cultuur ervoor dat het draagvlak afneemt om vanuit overheidswege cultuur te subsidiëren. Dat zou enorm zonde zijn.


Laten we als gemeente bij het verstrekken van subsidies primair kijken naar de kwaliteit van het culturele aanbod.


Bekijk hier de reactie van VVD-fractievoorzitter Marianne Poot op de adviezen van de Kunstraad:

 

Zet cookies aan om de video te tonen.