Afscheid Jair Eisenmann

Op 12 november is tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Amsterdamse VVD bekend gemaakt dat vice-voorzitter Jair Eisenmann, na vijf jaar, heeft aangegeven per deze datum uit het bestuur te treden.

De afgelopen jaren heeft Jair met grote inzet en toewijding het vice-voorzitterschap vervuld: van de fusie met lokale netwerken Diemen en Weesp, tot de voorbereidingen van de verkiezingen van de gebiedscommissies in de stadsdelen in 2018.


We vinden het ontzettend jammer afscheid te nemen van Jair als bestuurslid, hij heeft ontzettend veel betekend voor de Amsterdamse VVD. Maar weten ook dat hij hierdoor meer tijd krijgt voor zijn andere activiteiten, zoals zijn geliefde stichting Gilat.  


Tijdens de ALV heeft het bestuur een gemotiveerd voorstel gedaan aan de leden het aantal bestuursleden terug te brengen van 8 naar 7, welk voorstel door de leden unaniem is aangenomen. Statutair kan het bestuur vervolgens een vice-voorzitter uit zijn midden aanwijzen. Het bestuur zal de ALV volgend najaar informeren of deze gewijzigde samenstelling passend is gebleken.


Het bestuur van de Amsterdamse VVD is verheugd u te mogen melden dat het per 13 november 2019 MariĆ«lle Paul aanwijst als vice-voorzitter, zij zal deze rol bekleden naast haar portefeuille Ledenbehoud- en werving. Wij zijn ervan overtuigd dat MariĆ«lle, met al haar ervaring en kwaliteiten, deze rol uitstekend zal vervullen.