VVD Amsterdam stijgt in de peilingen en streeft D66 voorbij

Uit tussentijdse peilingen die onderzoeksbureau OIS in opdracht van AT5 heeft laten uitvoeren, blijkt dat de Amsterdamse VVD stijgt van 11,4% naar 13,3% als er nu een gemeenteraadsverkiezing zou plaatsvinden.

VVD-fractievoorzitter Marianne Poot reageert positief: “Wij zijn trots dat de VVD vanuit de oppositie met een eigen geluid het vertrouwen van de kiezer krijgt. Het is goed om te zien dat steeds meer bewoners kiezen voor een liberaal alternatief. Het draagvlak voor dit college kalft langzaam af.”

 

Coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP behouden een krappe meerderheid van 23 in plaats van 26 zetels in de raad. Volgens de nieuwe peilingen steunt nog maar 51,9% van de bewoners de linkse coalitie.

 

Het Jesse Klaver-effect neemt af, merkt Poot op: “GroenLinks is duidelijk over haar hoogtepunt heen. Bij de Provinciale Statenverkiezingen stemde nog 25% van de Amsterdammers op GroenLinks. Nu nog maar 18%. D66, die van 16,1% naar 12,3% zakt, is volstrekt kleurloos in deze coalitie en heeft geen eigen verhaal meer op belangrijke onderwerpen als de woningmarkt, erfpacht en onderwijs.”

 

Poot: “Links bestuurt de stad alleen voor haar eigen achterban. Bij controversiële plannen, zoals het autovrij maken van de stad, het opvangen van illegalen of het terugdringen van festivals, wordt alleen geluisterd naar de kleine meerderheid. Veel mensen in de stad voelen zich niet gehoord. Participatie en inspraak, waar dit college prat op gaat, komen niet van de grond en blijken almaar een wassen neus. Daar komt bij dat ingrijpende plannen zoals de Agenda Autoluw nog niet zijn gerealiseerd: Amsterdammers hebben nog niet gevoeld wat dit gaat betekenen.”

 

Poot wijst erop dat een college de stad voor al haar bewoners hoort te besturen: “Dus ook voor gezinnen met een auto, studenten die een huis willen delen en de mensen die genieten van festivals of varen op de gracht. De VVD zal zich ook vanuit de oppositie keihard blijven inzetten voor de groepen die worden ontzien in links beleid.”