In gesprek met Kune Burgers

Ik ben (ooit) lid geworden van de VVD, omdat...

Begin 1998 werd ik lid van de VVD. Ik studeerde toen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en er werd door mijn mede studenten veel over politiek gesproken. Frits Bolkestein was fractievoorzitter van de VVD en ik vond dat hij heldere standpunten verkondigde. Het multiculturalisme, immigratie en de Europese Unie zijn onderwerpen die hij als eerste op de agenda heeft gezet. Ook de kundige bewindslieden van de VVD spraken me aan.

Mijn VVD-agenda voor deze week…

Elke maand vergaderen we met het bestuur van de Amsterdamse VVD. Ik probeer zo vaak mogelijk naar Libertijn te gaan. Elke week drink ik wel een koffie met één of meer leden. Beantwoorden van e-mail van VVD leden is voor mij als secretaris dagelijkse kost.

Mijn leukste VVD-activiteit deze week…

Traditiegetrouw hebben we samen met de Gemeenteraadsfractie voor Kerst een diner. Een ontspannen diner waarbij wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar. De fractie moet op een gegeven moment weer terug naar de Stopera, het bestuur heeft daarna nog de tijd om bij te praten.

Deze week heb ik me druk gemaakt over…

De capaciteitsproblemen bij de politie Amsterdam. Ik heb begrepen dat er politiebureaus korter open zijn en dat een speciaal team tegen overlast in het centrum verdwijnt. Ik vind dat moeilijk te verteren. Nog maar kort geleden werd vlakbij mijn huis de advocaat Derk van Wiersum geliquideerd. Het geweld gerelateerd aan drugs is de laatste jaren zeker niet minder geworden in Amsterdam. Dat valt niet te rijmen met het uitkleden van de Amsterdamse politie.

Het leukste gesprek deze week had ik met…

Ik sprak een lid van de Gemeenteraad uit Den Haag. Hij vertelde mij dat hij zijn politieke carrière ooit was begonnen bij de PVV maar na de beruchte uitspraak van Wilders over Minder Marokkanen is hij overgestapt naar de VVD. Nu is hij voorzitter van het presidium van de Gemeenteraad in Den Haag. Ik vind het mooi dat iemand bij de VVD zijn plek vindt na aanvankelijk een andere keuze te hebben gemaakt. Hopelijk is hij een voorbeeld en stappen veel mensen over naar de VVD.

Binnen de VVD houd ik me bezig met…

Zoals de meesten wel zullen weten is secretaris mijn functie in het bestuur. Het is een leuke functie omdat je linksom of rechtsom bij alle activiteiten van de Amsterdamse VVD betrokken bent. De taken van de secretaris zijn het opstellen van de agenda en het verslag van zowel bestuursvergaderingen als ledenvergaderingen. Het is een voordeel dat ik jurist ben omdat het toch wel vaak gaat om uitleg van reglementen of andere juridische aangelegenheden.  De meest verantwoordelijke taak van een secretaris van een lokaal netwerk is het opstellen van de kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen. In 2018 hebben we lijsten voor Amsterdam, Diemen en de 22 gebieden in Amsterdam (bestuurscommissies) opgesteld en ingeleverd. Ik ben nu meer dan vijf jaar secretaris en het langstzittende bestuurslid. Ik fungeer dus ook een beetje als het geheugen van het bestuur.

Mijn wens voor Amsterdam is…

Eind november bleek uit cijfers van de gemeentelijke dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek dat meer mensen dan ooit Amsterdam verlaten. Het zijn vooral gezinnen met kleine kinderen die de stad de rug toe keren. Ik vind het een slechte zaak dat vooral gezinnen en stad als Amsterdam verlaten. Amsterdam zou meer kunnen doen aan betaalbare woningen voor de middeninkomens, betere verkeersveiligheid en het oplossen van de wachtlijsten voor scholen zodat gezinnen niet de stad uitvluchten.

De volgende VVD-activiteit waar je me kunt vinden is...

De Nieuwjaarsreceptie op 14 januari 2020. Een belangrijke activiteit voor de Amsterdamse VVD en er zijn altijd veel leden. In 2020 zijn er geen verkiezingen gepland maar de voorbereidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 en de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022 zijn al begonnen