Vuurwerkverbod in Amsterdam helaas nodig

De vele excessen met vuurwerk afgelopen jaarwisseling laten zien dat het huidige beleid omtrent vuurwerk helaas niet langer houdbaar is. De hoeveelheid vuurwerk die dit jaar naar hulpverleners, ouderen, gehandicapten, voorbijgangers en dieren is gegooid is afschrikwekkend en walgelijk. Om nog maar te zwijgen over de vele vuurpijlen die huizen of gebouwen binnen worden geschoten en branden veroorzaken met alle gevolgen van dien. Ook dit jaar is er weer voor tonnen aan schade ontstaan aan onder andere auto’s, prullenbakken en verkeersborden door het toedoen van vuurwerk.


De situatie is zo ernstig geworden dat een geheel afsteekverbod volgens de Amsterdamse VVD in 2020 gerechtvaardigd is. We zijn de verhuftering zat, helaas is er een kleine groep mensen die niet om kan gaan met vuurwerk en het verpest voor de rest,” zegt fractievoorzitter Marianne Poot. ‘’Ik zou liever alleen knalvuurwerk en vuurpijlen verbieden, maar dat is juridisch gezien op lokaal niveau niet mogelijk.’’

 

Vrijheid is een belangrijk goed volgens de fractie van de Amsterdamse VVD.  Maar de fractie huldigt ook het liberale principe dat de vrijheid van de een ophoudt daar waar deze de vrijheid van een ander in het geding komt. En dat is helaas met vuurwerk op dit moment het geval. Om deze redenen schaart de VVD zich achter de oproep van onder andere burgemeesters Remkes en van Zanen voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen zoals ook al door de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2017 is bepleit.  De Amsterdamse VVD realiseert zich dat er veel mensen zijn die plezier beleven aan het afsteken van vuurwerk en vindt het ontzettend jammer dat een kleine groep mensen het voor de rest heeft verpest.  

 

Op dit moment kan er geen onderscheid in typen vuurwerk worden gemaakt in de APV en daarom zal een vuurwerkverbod van toepassing moeten zijn op al het vuurwerk. De Amsterdamse VVD ziet liever alleen een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen en roept daarom het kabinet op om deze te verbieden. Na een landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen moet het volgens de VVD mogelijk zijn om siervuurwerk toe te staan in Amsterdam.