Vacature secretaris bestuur VVD Amsterdam

 

VVD AMSTERDAM VACATURE

 

Het bestuur van de VVD Amsterdam is op zoek naar een enthousiaste secretaris (m/v). De secretaris is de spil binnen het bestuur als het gaat om allerelevante zaken aangaande leden- en bestuurs- vergaderingen, procedurelehandelingen voor de verkiezingen en algemene vraagbaak voor de statuten en het huishoudelijk reglement van deVVD. Voor deze centrale rol in het bestuur zoeken we iemand die nauwkeurig is en zich schriftelijk goed kan uitdrukken. Geïnteresseerden nodigen we van harte uit zich kandidaat te stellen.

 

Algemeen

 

De komende jaren zullen vooreen belangrijk deel in het teken staan van hetsamenstellen van de kandidatenlijst voor de gemeente- en deelraadsverkiezingen in 2022. De secretaris is verantwoordelijk voor het toepassen en bewaken van procedures en reglementen. Het bestuur vormteen hecht team en neemt samen beslissingen.

 

Taken

 

 • Toezien op juiste toepassing van statuten, reglementen en voorschriften.

 • Zorgdragen voor de organisatie, voorbereiding en verslaglegging van debestuursvergaderingen en de ledenvergaderingen.

 • Zorgdragen voor invulling en opvolging van procedure, tijdschemaen devolledige administratieve afhandeling rond kandidaatstelling het verzamelen van debenodigde formulieren van kandidaten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam en Diemenen deelraadsverkiezingen in Amsterdam.

 • Volgen van aangewezen procedure en tijdschema in het geval vanniet-gemeentelijke verkiezingen indien de ledenvergadering kandidaten wenst voorte dragen.

 • Behandelen van in- en uitgaande post.

 • Zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van de leden.

 • Verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarverslag.

 • Verantwoordelijk voor de communicatie naar de leden.

 • Bewaken van de zittingstermijnen van de bestuursleden.

 • Aansturen van de redactiecommissie. De redactiecommissieverzorgt de Vrije Amsterdammer online.

 

 • Algemene taken van een bestuurslid: meedenken, enthousiasme en deel van het team zijn.

 

Competenties

 

 • Liberaal in hart en nieren en pal staan voor de idealen enbeginselen van de partij.

 • De belangen van de VVD en lokaal Amsterdam effectief kunnenbehartigen.

 • Integer, loyaal, verbindend en beschikt over een groot verantwoordelijkheidsbesef.

 • Heeft discipline, kan plannen en organiseren, kan samenwerken enis zelfstandig.

 • Werkt met een hoge mate van accuratesse/precisie (ook tbv vastlegging enarchivering).

 • Voldoende tijd.

 

Procedure

 

Belangstellenden voor dezefunctie kunnen voor meer informatie contact opnemen met de secretaris, KuneBurgers, via secretaris@vvdamsterdam.nl.

 

Geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd zich kandidaat testellen door uiterlijk vrijdag 6 maart 2020 een uitgebreid CV en motivatie te sturen naar de PermanenteScoutingcommissie (PSC) via kandidaten@vvdamsterdam.nl. De PSC nodigt gekwalificeerde kandidaten uit voor een gesprek,waarna het bestuur met de geschikt bevonden kandidaten in gesprek gaat. Opbasis van de gesprekken zal het bestuur een voordracht doen aan de leden. Debenoeming zal plaatsvinden tijdens de ledenvergadering van de VVD Amsterdam op 21 april a.s.