VVD-Amsterdam over COVID-19: 'Let goed op elkaar en help elkaar waar nodig'

Beste Amsterdammers,

Het gebeurt zelden dat de veerkracht van onze maatschappij zo op de proef wordt gesteld. We staan met z’n allen voor een enorme opgave om het corona-virus te bedwingen. Het kabinet en de gemeente hebben hiervoor ingrijpende maatregelen genomen. Deze maatregelen raken iedereen in meer of mindere mate, maar we voelen ze allemaal. We zijn ervan overtuigd dat deze maatregelen nodig zijn om dit virus te bestrijden.


De prioriteit van de Amsterdamse VVD ligt de komende weken bij de gezondheid en het welzijn van de Amsterdammers. We zullen alle mogelijkheden aangrijpen om de gezondheidszorg te ondersteunen en de zorg aan mensen die ziek zijn te waarborgen, alsmede verdere verspreiding van het virus in te dammen. Onze steun en respect gaan uit naar hen die de vitale functies voor de stad voortzetten en voor ons aan het werk blijven: naar hulpverleners, zorgpersoneel, agenten, winkelpersoneel, vuilnismannen, OV-personeel, leraren en personeel in de kinderopvang. En ook naar alle mantelzorgers en iedereen die wat voor een mede-Amsterdammer doet.

 

Wij zien dat de afgekondigde maatregelen veel Amsterdamse ondernemers hard raken en dat hun inkomsten, en soms zelfs voorbestaan, onder druk staan. Vanuit het kabinet zijn al veel maatregelen aangekondigd om hen te ondersteunen. We zullen ons ervoor inzetten dat ook vanuit de gemeente zo veel mogelijk gedaan wordt om ondernemers te helpen. We zullen het gemeentebestuur verzoeken om de mogelijkheden hiervoor in kaart te brengen en denken daarbij zelf concreet aan het opschorten van lokale belastingen of hulp bij aanvraag van gemeentelijke regelingen.

 

Wij hopen dat met de maatregelen de gezondheid van de mensen in Amsterdam zo veel mogelijk wordt gewaarborgd. Let goed op elkaar en help elkaar waar nodig. We hopen met velen van u dat wij deze crisis snel te boven komen en zien ernaar uit u snel weer in goede gezondheid te mogen begroeten.

 

Namens het bestuur,                                                               Namens de fractie,     


Marijn Ornstein
                                                                         Marianne Poot