Procedure kandidaatstelling Tweede Kamerverkiezingen 2021 door lokaal netwerk Amsterdam

Alle leden van lokaal netwerk Amsterdam hebben de mogelijkheid om zich aan te melden als kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Er is een profielschets Tweede Kamer 2021 voor leden die zich willen kandideren, zie bijlage. Er zal worden gezocht naar een Amsterdams profiel.

Tijdlijn

·               Geïnteresseerden die zich, passend de profielschets, willen kandideren kunnen zich aanmelden door voor 14 mei kandidaatsstellingsformulier (opgave van CV, invullen van vragenlijst m.b.t. integriteit, acceptatie vuistregels integriteit, gedragscode, etc.) en motivatie te sturen naar kandidaten@vvdamsterdam.nl.

·               Een gesprek met de Permanente Scoutingscommissie (PSC) van Amsterdam kan onderdeel zijn van de procedure. Eventuele gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 19 mei.  

·               Uiterlijk 26 mei wordt de voordracht van het bestuur m.b.t. de kandidaten verstuurd.Vervolgens hebben alle leden een week de tijd om eventuele bezwaren te uiten. Dit kan tot en met 2 juni 18:00. 

·               Uiterlijk 9 juni zal lokaal netwerk Amsterdam de lijst van kandidaten vaststellen die lokaal netwerk Amsterdam voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 voordraagt bij het Hoofdbestuur. Indien er bezwaren zijn die, zoals door de statuten wordt voorgeschreven, door ten minste vijfentwintig leden worden ondersteund, zal het bestuur een digitale ledenvergadering uitroepen en een stemming organiseren.

·               Voor 31 augustus doet lokaal netwerk Amsterdam met het voordracht formulier opgave van de voorgedragen kandidaten.