Amsterdamse VVD lanceert actieplan om economie op gang te helpen

De fractie van de Amsterdamse VVD presenteert een breed pakket met maatregelen om ondernemers te steunen en de economie draaiende te houden. Fractievoorzitter Marianne Poot: “De VVD wil Amsterdamse ondernemers letterlijk en figuurlijk zoveel mogelijk ruimte geven om hun bedrijf overeind te houden en om hun werknemers in dienst te houden.”

“Het actieplan bestaat uit concrete actiepunten en snel uitvoerbare maatregelen. Na weken van stilstand is het volgens Poot tijd om de economie opgang te helpen en op deze manier te voorkomen dat veel Amsterdammers op straat belanden: “Het actieplan is een combinatie van zowel financiële steunmaatregelen als het verlenen van extra vrijheden en ruimte om te kunnen ondernemen.”

 

Wat de VVD betreft kunnen Amsterdamse ondernemers aankloppen bij een Stadsloket voor noodkredieten of garanties om zo het hoofd boven water te kunnen houden. Ook moet de gemeente een leidende rolspelen in het opstellen van convenanten over huurcoulance en moet de gemeente kosten die ondernemers hebben betaald voor vergunningen of exploitatie, waar geen gebruik van gemaakt kan worden, per direct terugbetalen.

 

VVD-woordvoerder Ondernemen Claire Martens: “Dure exploitatiekosten of vergunningen die bijvoorbeeld voor Koningsdag waren betaald moet de gemeente direct terugstorten, liquiditeit is nu essentieel. Ook krijgen wat ons betreft de ruimte om hun waar op straat te kunnen verkopen en moeten we flexibel en creatief omgaan met de openbare ruimte om ondernemers de noodzakelijke ruimte te geven. Ook gemeentelijke panden kunnen hiervoor worden gebruikt.”

 

Het onlangs aangenomen VVD-plan om tijdelijk grotere terrassen en ruimere openingstijden te hanteren wordt uitgebreid: ook winkeliers en culturele instellingen hebben wat de VVD betreft recht op ruimere openingstijden. De nu verboden uitgiftepunten op terrassen worden tijdelijk toegestaan. Al deze maatregelen dragen bij aan het versterken van de economie in tijden van de anderhalve-meter-samenleving.

 

Lokale ondernemers verdienen het wat de VVD betreft de komende periode meer in de spotlights te staan. “Een gemeentelijke #ikshoplokaal-campagne, digitale marktplaatsen en het tijdelijk toestaan van meer reclame in de openbare ruimte kunnen daaraan bijdragen”, zegt Martens.

 

Meer vrijheid gaat wat de VVD betreft altijd gepaard met meer verantwoordelijkheid. Marianne Poot: “In het plan wordt daarom benadrukt dat de tijdelijke versoepeling niet gepaard mag gaan met extra overlast en dat er streng zal moeten worden gehandhaafd op het naleven van de regels.”

 

Het plan doet ook een voorzet voor de herstelfase na corona, waarover de VVD voor de zomer een uitgebreide visie zal presenteren. Claire Martens: “Wij pleiten voor een breed omscholingsprogramma om Amsterdammers die thuis zijn komen te zitten zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen in sectoren die kampen met krapte, zoals de zorg of het onderwijs. Ook moet Amsterdam wat de VVD betreft internationaal op de kaart geworden gezet als aantrekkelijke vestigingslocatie voor bedrijven en de ideale bestemming voor kwaliteitstoeristen.”

 

Het actieplan wordt breed ondersteund door vertegenwoordigende organisaties van ondernemend Amsterdam, waaronder MKB-Amsterdam, Oram, VNO-NCW en de Koninklijke Horeca Amsterdam.

 

Lees hier het actieplan: