VVD: ‘Roekeloos financieel beleid van links college blijkt verre van crisisbestendig’

De VVD is geschokt over het financiële beleid dat het college (GroenLinks, D66, PvdA, SP) voor komend jaar presenteert. Fractievoorzitter Marianne Poot: “Het is pijnlijk duidelijk geworden dat Amsterdam de financiële bodem heeft bereikt. De tegenslagen die onvermijdelijk zullen volgen kunnen niet meer worden opgevangen.”

Financieel woordvoerder Rik Torn: “De afgelopen jaren heeft de VVD het college keer op keer gewaarschuwd dat dit college teveel geld uitgeeft en zichzelf veel te sterk afhankelijk heeft gemaakt van conjectuurgevoelige inkomsten zoals de toeristenbelasting of parkeerinkomsten. Dit gevaar is sinds het uitbreken van de coronacrisis een bittere realiteit geworden.”

 

In de voorjaarsbrief, die het college in plaats van een voorjaarsnota publiceert, valt terug te lezen dat de stad afstevent op een historisch tekort van maar liefst 261 miljoen euro. “Hierbij gaat het college ervanuit dat de economie in de tweede helft van het jaar redelijk herstelt. Dit is natuurlijk verre van zeker. Mocht het herstel tegenvallen dan zou het tekort met nog eens €100 miljoen kunnen oplopen,” zegt Poot.

 

De VVD vindt het onvoorstelbaar dat het college geen beleidsveranderingen wil voorstellen. “Het ontbreekt het college aan een visie om uit deze crisis te komen en ze lijken ervoor te kiezen om moeilijke, niet populaire beslissingen uit te stellen,” zegt Torn.

 

De VVD roept het college op om zo snel mogelijk een herstelplan te presenteren. Poot: “De enorme opgave die voor ons ligt om de economie te herstellen en onze financiën op orde te brengen kunnen we niet doorschuiven naar volgende generaties. Het is nu zaak om met een visie te komen om orde op zaken te stellen.’’