VVD Amsterdam: Samen veerkrachtig door de crisis

De Amsterdamse economie heeft een harde klap gekregen en staat een enorme crisis te wachten. De Amsterdamse VVD wil alles op alles zetten om onze stad zo veerkrachtig mogelijk door deze crisis te loodsen en om zoveel mogelijk banen te behouden. Deze uitzonderlijke crisis vraagt om een uitzonderlijke aanpak. De VVD presenteert daarom tien actiepunten om Amsterdam sterker uit deze crisis te laten komen.

1. Omscholing.

In een aantal sectoren zullen veel banen verloren gaan, terwijl andere sectoren staan te springen om personeel. De VVD wil dat de gemeente bedrijven en opleiders faciliteert bij het opzetten van een werk-naar-werk-regeling. De startersbeurs, die het voor werkgevers aantrekkelijk maakt om net afgestudeerden zonder werkervaring in dienst te nemen, moet wat de VVD betreft weer meer worden gepromoot.

 

2. Nu Nederlands leren

Spreek-, schrijf- en leesvaardigheden zijn de sleutel naar werk. De VVD wil daarom dat de gemeente een taaloffensief lanceert. Wijk- en buurtteams moeten bij signalen van analfabetisme direct laagdrempelige (bij)scholing inzetten. Ook scholen moeten leerlingen doorgeleiden naar zomer- en winterscholen tijdens de vakantieperiodes om taalachterstanden in te halen.

 

3. Trek infra-projecten naar voren

Onze stad heeft een aantal grote infrastructurele projecten op de planning staan, waaronder het herstel van talloze bruggen en 200 kilometer aan slecht onderhouden kademuren. De VVD wil zulke projecten naar voren trekken en versnellen om zo werkgelegenheid te stimuleren.

 

4. Stimuleer start- en scale-ups

Wij zijn trots op de bruisende start- en scale-up scene die onze stad internationaal op de kaart zet. De VVD wil het succesvolle programma Startup in Residence Amsterdam een verdere impuls geven door het uitschrijven van nieuwe challenges, zoals die van de anderhalvemetersamenleving. Leegstaande gemeentelijke panden stellen we ter beschikking aan start- en scale-ups.

 

5. Bouwen, bouwen, bouwen

Jonge gezinnen en starters zijn de motor van onze economie. Zij moeten in de stad kunnen blijven wonen. Deze crisis mag de woningbouw dus niet vertragen, we moeten juist versnellen. Jaarlijks zijn er 10.000 woningen nodig. Om dit te realiseren vereenvoudigen we vergunningsaanvragen. Het collegebeleid om 40% sociale huur te bouwen, kan geen standhouden.

 

6. Waar Amsterdam mee moet stoppen

We stoppen met kostbare niet-noodzakelijke projecten die niet bijdragen aan een sterke economie. Denk aan OBA NEXT op de Zuidas, de Nieuwe Meervaart in de Sloterplas, de invoering van de 6-urige werkweek voor ambtenaren en het versnellen van het aardgasvrij project (2040). We gaan met een stofkam door subsidies voor buurtbudgetten, broedplaatsen of uitgeprocedeerde asielzoekers.

 

7. Geen lastenverhogingen

De VVD wil een bevriezing van de lokale lasten in 2021. Dat betekent geen OZB-verhoging, geen hogere afvalstoffenheffing en ook geen extra precario- of reclamebelasting voor onze ondernemers.

 

8. Aanpak Wallen

We rekenen af met de wettenloosheid en overlast op de Wallen. Namelijk door een ingezetenencriterium voor coffeeshops te handhaven, zodat alleen Nederlanders nog softdrugs kunnen kopen. In coffeeshops die hierdoor leeg komen te staan realiseren we woningen. Overlastgevers kunnen rekenen op zero tolerance.

 

9. Nieuw imago Amsterdam

De hospitality en cultuursector zijn cruciale partners in de zoektocht naar economisch herstel. Wij willen dat het college in binnen- en buitenland uitdraagt dat bezoekers die een positieve invloed hebben op het imago van Amsterdam hartelijk welkom zijn.

 

10. UNITED WE STAND, DIVIDED WE FALL

Deze crisis vraagt om leiderschap en samenwerking. De VVD roept het college, de coalitie en de oppositie in de gemeenteraad om op deze crisis samen met het bedrijfsleven het hoofd te bieden.

 

Benieuwd naar ons volledige plan? Lees dan hier het actieplan ‘Samen veerkrachtig door de crisis’. Wil je meepraten of jouw ideeën over het economisch herstel van de stad met ons delen? Neem dan contact op met fractie@vvdamsterdam.nl.

 

Dit plan is een opvolging van het eerdere maatregelenpakket ‘Meer ruimte voor ondernemers’, dat de Amsterdamse VVD in mei presenteerde om ondernemers die in acute nood verkeren tegemoet te komen met snel uitvoerbare maatregelen, zoals een stadskrediet voor noodleningen, grotere terrassen en een kwijtschelding van lokale lasten. Lees ons vorige programma hier.