Reactie VVD op financiële coronakeuzes coalitie: “Kneiterlinkse coalitie schuift problemen door”

De VVD reageert op de plannen van de coalitie (GroenLinks, D66, PvdA en SP) om de financiële tekorten (ruim 200 miljoen per jaar) die zijn ontstaan in de coronacrisis op te vangen.

VVD-fractievoorzitter Marianne Poot: “De coalitie blijft moeilijke keuzes uit de weg gaan, want de aangekondigde bezuinigingen worden volledig doorgeschoven richting een volgende bestuursperiode. Dit kan de financiële gezondheid van Amsterdam enorm schaden. GroenLinks en D66 nemen zelf geen verantwoordelijkheid. Wel valt het te prijzen dat de uitgetrokken middelen voor het hoognodige herstel van kades en bruggen overeind blijven staan en dat de werkzaamheden zelfs worden versneld.”

 

Lastenverhogingen voor middengroepen en ondernemers

Marianne Poot: “Het enige wat de coalitie op korte termijn doet om het financiële gat te dichten, is het verhogen van de lasten voor huizenbezitters, ondernemers en automobilisten. Zij worden geconfronteerd met een OZB-stijging van 20%, terwijl deze belasting ook het afgelopen jaar al flink werd verhoogd.” Tevens wordt betaald parkeren op zondag in de Pijp en het Museumkwartier ingevoerd om de parkeeropbrengsten te verhogen.

 

Zwak financieel beleid heeft Amsterdam kwetsbaar gemaakt

Het linkse stadsbestuur heeft de afgelopen jaren op te grote voet geleefd en de financiële reserves uitgeput, vindt Poot: “Veel van de lastenverhogingen en bezuinigingen die nu worden aangekondigd zouden niet nodig zijn geweest als het college vanaf 2018 een financieel beleid had gevoerd dat crisisbestendig was. De greep die nu wordt gedaan uit de erfpachtreserves is simpelweg potverteren.”

 

VVD maakt andere keuzes

“Verantwoordelijkheid nemen hoort bij besturen,” merkt Poot op, “Dat ontbreekt bij deze coalitie.” De VVD vindt dat de tekorten niet mogen worden afgewenteld op Amsterdammers. Juist in crisistijd is het belangrijk dat bewoners koopkracht behouden.”

 

“Wat ons betreft hebben hervormingen op de woningmarkt prioriteit, maar deze coalitie doet daar wederom weinig aan. Er moeten veel en veel meer huur- en koopwoningen voor de middengroepen gebouwd worden. Dat lost de woningnood voor deze groepen op, schept werkgelegenheid en zorgt voor veel extra inkomsten voor de stad,” aldus Poot.

 

Snijden in eigen vlees

Ook vindt de VVD dat de gemeente in eigen vlees moet snijden. “Het is goed dat de coalitie gemeentelijke reorganisatie aankondigt,” zegt Poot, “Maar er kan wat ons betreft nog kritischer worden gekeken naar de gigantische externe inhuur van personeel. Ook de subsidies die Amsterdam jaarlijks verdeelt (668 miljoen) kunnen tegen het licht worden gehouden. Tot slot moeten kostbare prestigeprojecten van de coalitie, zoals de OBA Next in Zuid en de nieuwe Meervaart in Nieuw-West, wat de VVD betreft voorlopig de ijskast in.”