VVD kondigt eigen begroting aan: investeren in werk, woningen en bereikbaarheid

In reactie op de financiële plannen van het linkse stadsbestuur zal de VVD een tegenbegroting voor 2021 presenteren. Fractievoorzitter Marianne Poot: “De VVD maakt in deze begroting ingrijpende keuzes voor de stad. Wij bieden een constructief alternatief om Amsterdam door deze economische crisis te loodsen.”

In tegenstelling tot het college kiest de VVD voor het behoud van koopkracht. Voorgenomen lastenverhogingen voor bewoners en bedrijven, zoals de OZB en afvalstoffenheffing, worden geschrapt. “Werkgelegenheid heeft voor de VVD absolute prioriteit,” zegt Poot: “De VVD zet vol in op om- en bijscholing en wil van Amsterdam weer een aantrekkelijke stad maken voor bedrijven. Dit doen wij door betaalbare koopwoningen te bouwen, de stad bereikbaar te houden en voor meer veiligheid op straat te zorgen.”

 

Investeren in tijden van crisis vraagt ook om keuzes. De VVD kiest daarom voor een gemeente die zich richt op kerntaken. “Wij halen de stofkam door de vele subsidies, hervormen wij de ambtelijke organisatie en stoppen met de dure doelstelling om aardgasvrij te zijn in 2040 en de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers,” aldus Poot. 

 

Meer informatie over de begroting van de VVD volgt.