Esmé Joosten treedt toe tot bestuur lokaal netwerk Amsterdam

Esmé Joosten

Esmé Joosten is per 27 oktober 2020 toegetreden tot het bestuur van lokaal netwerk Amsterdam als bestuurslid Ledenwerving en -behoud. Esmé is werkzaam als teamleider bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Eerder werkte ze als senior adviseur bij een adviesbureau gespecialiseerd in het gemeentelijk sociaal domein. Esmé is al geruime tijd lid en actief bij de VVD, zo zit ze in de redactiecommissie en de masterclasscommissie.

Daarnaast heeft de ledenvergadering besloten Mariëlle Paul te benoemen als vice-voorzitter van het bestuur. Mariëlle was al lid van het bestuur en vervulde zowel de rol van bestuurslid Ledenwerving en -behoud als de rol van vice-voorzitter. Mariëlle wil zich graag volledig richten op haar taak als vice-voorzitter en heeft de portefeuille Ledenwerving en -behoud overdragen aan Esmé Joosten.