VVD presenteert tegenbegroting: met keuzes door de crisis

De Amsterdamse VVD presenteert vandaag een tegenbegroting in reactie op de financiële plannen voor 2021 die het college vorige week bekend maakte. De VVD wil dat Amsterdam zich uit de crisis gaat bouwen. Door veel meer koop- en huurwoningen voor de middenklasse te bouwen, vergroot de gemeente haar grondinkomsten en kan er volop worden geïnvesteerd in werkgelegenheid, bereikbaarheid en veiligheid. Zo maken we van Amsterdam weer een aantrekkelijke stad voor bewoners en bedrijven.

Iedereen kent wel iemand in zijn of haar omgeving die besmet is geraakt met het coronavirus. Deze pandemie stelt Amsterdam en Amsterdammers enorm op de proef. Van ouderen, zorgpersoneel, studenten, ondernemers en zelfstandigen wordt ontzettend veel gevraagd. Zij verdienen perspectief. Amsterdam mag niet in deze crisis blijven hangen. Juist nu moeten wij keuzes maken om de unieke aantrekkingskracht van onze stad te behouden. De Amsterdamse VVD kiest daarom in 2021 voor: 

 

1. Werk, werk werk

Om de dreigende werkloosheid op te vangen biedt de VVD een omscholingsbonus aan voor werknemers die zich omscholen naar voor de stad vitale beroepen in de zorg en het onderwijs. Horecaondernemers moet daarnaast nu al zekerheid worden geboden door ook in 2021 terrasverruimingen toe te staan. Geplande gemeentelijke investeringen halen wij naar voren. Dit vergroot de werkgelegenheid en ontstaan er op korte termijn banen.

 

2. Betaalbaar wonen

Om werkgelegenheid aan te trekken moeten werknemers ook betaalbaar in Amsterdam kunnen wonen. De VVD zet daarom in op het bijbouwen van betaalbare huur- en koopwoningen. Door te bouwen voor de middenklasse stoppen wij de massale uittocht van starters en jonge gezinnen. Bovendien vergroot de gemeente hiermee haar grondinkomsten, waardoor er veel meer geld vrijkomt om te investeren in de stad. Om de doorstroom op de woningmarkt te realiseren, richten wij sociale huur vooral op studenten en jongeren. Bureaucratische rompslomp zoals jarenlange vergunningaanvragen en bovenwettelijke eisen behoren tot de verleden tijd. 

 

3. Een bereikbare stad

Een economisch sterke stad vereist goede bereikbaarheid. Omdat de VVD gelooft dat de auto ook in de toekomst belangrijk blijft, kiezen wij voor de bouw van moderne ondergrondse parkeergarages voor bewoners. Zo creëren wij ruimte voor groen op straat. Daarnaast zetten wij in op grote infrastructurele projecten, zoals het doortrekken van metrolijnen, zodat Amsterdam ook in de toekomst bereikbaar blijft.

 

4. Meer veiligheid

Veiligheid is een randvoorwaarde voor economische herstel. Criminelen maken maar al te graag misbruik van deze crisis: foute overnames en de komst van nieuwe witwaspraktijken liggen op de loer. Daarom maakt de VVD meer geld vrij om de oprukkende ondermijning tegen te gaan en verdachte overnames in risicovolle branches te controleren. Ook neemt de VVD 150 extra handhavers in dienst om overlast aan te pakken. 

 

5. Zorg, sport en cultuur

De coronacrisis heeft knelpunten zoals eenzaamheid en mentale gezondheid pijnlijk blootgelegd. De VVD wil daarom opzoek gaan naar slimme oplossingen. Dit doen wij onder andere door in te zetten op preventie en eenzaamheidsbestrijding in de wijk. Wij steunen sportclubs door ook in 2021 uitstel van betaling te geven. 

 

6. Geen lastenverhogingen 

Het huidige college heeft de afgelopen jaren keer op keer de lasten voor de bewoners en bedrijven verhoogd. Voor de VVD is de maat vol. De VVD zet een streep door de OZB-verhoging en de duurdere afvalstoffenheffing. Bedrijven betalen in 2021 geen precariobelasting. De ingevoerde reclamebelasting schaffen wij weer af. 

 

7. Een kleine overheid die zicht richt op kerntaken 

De VVD kiest voor een kleinere, maar sterkere lokale overheid. De grote ambtelijke organisatie wordt de komende jaren volledig hervormd en opnieuw opgebouwd. Dit levert forse besparingen op. Ook worden kostbare programma’s zoals Amsterdam Autoluw, Aardgasvrij 2040 en de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers geschrapt. 

 

Download de tegenbegroting ‘Met keuzes door de crisis’ van de Amsterdamse VVD.