Deel jouw kennis en ervaring in een kenniscommissie

Tijdens de laatste ledenvergadering hebben we aangekondigd kenniscommissies in het leven te roepen. Deze commissies worden ingericht rond thema´s en bestaat uit mensen met expertise in dit vakgebied. De commissies hebben een adviesfunctie en signaleringsfunctie richting gemeenteraadsleden. Vergelijkbaar met de thematische netwerken op landelijk niveau. 

De samenwerking tussen leden en de fractie is cruciaal voor het succes van de kenniscommissies. We zijn dan ook gelukkig met de positieve reactie vanuit de fractie. We beginnen met drie commissies:

  • Onderwerp: Veiligheid & Binnenstad (portefeuillehouder: Marianne Poot en Daan Wijnants)
  • Onderwerp: Economie & ondernemerschap (portefeuillehouder: Claire Martens)
  • Onderwerp: Duurzaamheid & Mobiliteit (portefeuillehouder: Stijn Nijssen)

Voor deze kenniscommissies zijn we op zoek naar voorzitters en leden. De verantwoordelijkheid van de voorzitter is om relaties onderhouden met de relevante Amsterdamse VVD gemeenteraadsleden, het functioneren van de commissies en het voordragen van nieuwe leden van de commissies aan het bestuur van het lokale VVD netwerk.

Wil jij je inzetten voor de koers van de partij en graag een rol spelen in een kenniscommissie stuur dan voor 1 december een mail met CV en motivatie naar l.oosting@vvdamsterdam.nl.