Eric Wiebes bij Libertijn verzet naar 22 februari

De Libertijn ontvangt Eric Wiebes, Minister van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet-Rutte III. Daarvoor was hij staatssecretaris van Financi├źn in het kabinet-Rutte II. In 2010-2014 was de heer Wiebes namens de VVD wethouder van onder meer verkeer en vervoer van Amsterdam en auteur VVD-programmacommissie 2014 gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Eerder werkte hij in het bedrijfsleven (Shell, OC&C Strategie Consultants) en bij het ministerie van Economische Zaken, daar was hij onder meer plaatsvervangend secretaris-generaal.

De Libertijn, in persoon van Wilbert Bekendam, zal met de VVD-beta spreken over zijn huidige Ministerschap in deze zeer ongewone tijd. Gedurende de coronacrisis kent Nederland een vrijgevige Minister van Economische Zaken en zullen wij het hebben over het verdienvermogen van Nederland op de lange termijn. Ook zullen we spreken over de toekomstige economie van ├│nze stad Amsterdam, aangezien Groot-Amsterdam een van de grootste krimpregio's van Nederland is in de coronacrisis.

Minister Wiebes heeft stevige maatregelen genomen ten behoeve van het klimaat, en heeft een hernieuwde visie op de energiemix in Nederland.

Wat zijn uw vragen omtrent een toekomstbestendig Nederland met dezelfde of zelfs verhoogd welzijn voor ons?

Vraag het Minister Eric Wiebes zelf, en sluit aan op 22 februari om 20:00.
U kunt zich aanmelden door een mail sturen naar libertijn@vvdamsterdam.nl