College: wees pragmatisch, toon compassie en help ondernemer de crisis door

In navolging van veel particuliere verhuurders die hun huurders tegemoet zijn gekomen met tijdelijke huurverlaging, zou de gemeente huurders van gemeentelijk vastgoed hetzelfde moeten aanbieden, dat vinden VVD-raadsleden Claire Martens en Dorienke de Grave-Verkerk. Zij dienden hiervoor een initiatiefvoorstel in.

 

VVD-raadslid en woordvoerder ondernemen Claire Martens: “De geluiden vanuit het MKB stemmen zeer droevig. Ik vind het niet te begrijpen dat als commerciële verhuurders grootschalig coulance bieden, de gemeente Amsterdam hierin niet wil volgen. Dit zijn uitzonderlijke tijden waarin we allemaal, dus ook de gemeente als huurbaas, ons steentje moeten bijdragen. Zo voorkomen we faillissementen, schulden, werkloosheid en leegstand.”

 

Concreet stelt de VVD voor om de marktconforme huurprijzen van ondernemers in gemeentelijk vastgoed tijdelijk aan te passen, in overeenstemming met de verslechterde marktomstandigheden. Ook moet de servicegerichtheid van de gemeente omhoog door betere bereikbaarheid en moeten betalingstermijnen en -regelingen worden verruimd. Door een verdubbeling van het gereserveerde bedrag, moet bij noodgevallen tevens een (gedeeltelijke) kwijtschelding van huurachterstanden niet worden geschuwd.

 

VVD-woordvoerder De Grave-Verkerk: “Met deze voorstellen hopen we naast het ondersteunen van de ondernemers, ook een gelijk speelveld te behouden tussen private huurders en huurders van gemeentelijk vastgoed. Oneerlijke concurrentie, doordat de gemeente niet flexibel wil zijn in tijden van crisis, zou markt ontwrichtend en zeer oneerlijk zijn.”

 

Het college zal binnenkort een bestuurlijke reactie op dit initiatiefvoorstel formuleren. Daarna zal de gemeenteraad zich over het voorstel uitspreken. Lees het voorstel “Aanpassing en aanvulling tijdelijke maatwerkregeling huurders Gemeentelijk Vastgoed” hier.