De Vrije Amsterdammer zoekt nieuwe hoofdredacteur!

Onder veel dankzegging neemt redactiecommissie ‘De Vrije Amsterdammer’ afscheid van Casper Brack, de huidige hoofdredacteur van De Vrije Amsterdammer. Daarom zoeken we geïnteresseerden die de commissie willen versterken als voorzitter van de commissie.

De hoofdredacteur is in het bijzonder verantwoordelijk voor de continuïteit van het team, de selectie van de onderwerpen, de eindredactie van de artikelen en het aanspreekpunt voor het bestuur en campagnecommissie.

De redactiecommissie schrijft over – of in elk geval voor – de Amsterdamse VVD-leden en belicht zo de verschillende facetten van ons Amsterdamse netwerk. De commissie zal doorgaans (al dan niet digitaal) zo’n vier keer per jaar samenkomen. De ervaring leert dat de redactiecommissie goed te combineren is met een fulltimebaan en mogelijke andere verplichtingen. Bovenal geeft de schaarse tijdsinvestering veel voldoening en een sterkere binding met andere leden en de partij.

Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 1 februari '22 melden per mail bij de secretaris van het bestuur (Louis van Roessel, secretaris@vvdamsterdam.nl). Dat laatste zien we natuurlijk graag!