De Vrije Amsterdammer zoekt nieuwe leden!

Onder veel dankzegging neemt redactiecommissie ‘De Vrije Amsterdammer’ afscheid van Esmé Joosten, die eind oktober tot het bestuur is toegetreden. Daarom zoeken we geïnteresseerden die de commissie willen versterken.

De redactiecommissie schrijft over – of in elk geval voor – de Amsterdamse VVD-leden en belicht zo de verschillende facetten van ons Amsterdamse netwerk. De commissie zal doorgaans (al dan niet digitaal) zo’n vier keer per jaar samenkomen. De ervaring leert dat de redactiecommissie goed te combineren is met een fulltimebaan en mogelijke andere verplichtingen. Bovenal geeft de schaarse tijdsinvestering veel voldoening en een sterkere binding met andere leden en de partij.

Geïnteresseerden kunnen zich tot en met zondag 14 februari melden per mail bij de secretaris van het bestuur (Louis van Roessel, secretaris@vvdamsterdam.nl). Dat laatste zien we natuurlijk graag!