VVD: Pauzeknop schulden ook voor ondernemers

Het college zou bij de plannen voor een ‘pauzeknop’ op schulden, die verder oplopende schulden moeten voorkomen als de stap naar de schuldhulpverlening wordt gezet, expliciet ook ondernemers en de effecten daarvan op hun moeten meenemen, dat vindt VVD-raadslid en woordvoerder Ondernemen Claire Martens. Een voorstel daartoe werd recentelijk aangenomen.


Gemiddeld duurt het vijf jaar voordat mensen met problematische schulden de stap naar de schuldhulpverlening zetten. Vaak zijn de schulden dan al zo hoog toegenomen en volgt aanmaning na aanmaning. In een poging om rust en overzicht te creëren, heeft het college aangekondigd een ‘pauzeknop’ op schulden in te voeren als mensen de stap naar de schuldhulpverlening zetten: zodat verder oplopende schulden, die anders vaak toch al niet worden betaald en het probleem alleen maar verergeren, tijdelijk op pauze kunnen worden gezet.

 

De VVD steunt dit voorstel van harte, maar ziet graag dat bij deze pauzeknop ook expliciet ondernemers worden betrokken. Martens: “Door COVID-19 neemt het aantal ondernemers met problematische schulden helaas snel toe. Omdat een eventuele afhandeling of aanvraag tot sanering complex is, is wat ons betreft de ondernemer een belangrijke groep om op te nemen in deze pilot. Door ondernemers te betrekken in de pilot kunnen we de steun aan ondernemers met schulden beter meten en evalueren. Want bij een aanpak voor de schuldenproblematiek mogen ondernemers niet vergeten worden.”