VVD en PvdA: ‘Laat ondernemers ondernemers in nood adviseren’

VVD-raadslid Claire Martens en PvdA-fractievertegenwoordiger Arjan Miedema pleiten voor een pilot waarbij ondernemers wiens bedrijf door de coronacrisis in zwaar weer verkeert advies kunnen krijgen van ondernemers met praktijkervaring.

Martens: “We zien dat veel ondernemers voor pijnlijke keuzes zijn komen te staan. Zij moeten inschatten of hun bedrijf deze crisis kan overleven, of dat het verstandiger is om de stekker eruit te trekken voordat de schulden zich opstapelen en faillissement volgt. De VVD denkt dat zij het beste kunnen worden bijgestaan door ervaren ondernemers die de klappen van de zweep kennen.”

De Amsterdamse VVD pleit samen met de PvdA Amsterdam voor een pilot waarbij ondernemers advies krijgen over de levensvatbaarheid van hun onderneming en over de kansen en risico’s bij het aanpassen van hun bedrijfsconcept, stoppen of doorgaan. De gemeente gaat wat de VVD en de PvdA betreft tijdelijk een aantal adviseurs werven met ervaring in het bedrijfsleven. Zij zullen ondernemers in nood helpen en bijstaan met adviezen die hun helpen schade en schulden te beperken.

 

Miedema: “Ook ondernemers die recent een bedrijf zijn gestart zouden wat ons betreft via de gemeente advies moeten kunnen krijgen over belastingen of het maken van afspraken met banken. Juist in deze tijd moeten (startende) ondernemers op hulp kunnen rekenen.”

 

De VVD en de PvdA stellen in een initiatiefvoorstel voor dat de gemeente deze pilot breed onder de aandacht brengt bij ondernemers, onder andere via het Ondernemersloket, online en via de de Kamer van Koophandel. Het college zal dit voorjaar een inhoudelijke reactie geven op het initiatiefvoorstel. Daarna wordt het voorstel besproken met andere partijen in de commissie Werk, Inkomen en Onderwijs.