VVD en PvdA presenteren aanpak tegen sportondermijning

De gemeenteraad heeft ingestemd met een aanpak om ondermijning bij sportverenigingen aan te pakken van VVD- en PvdA-fractievoorzitters Marianne Poot en Sofyan Mbarki. Dit voorstel moet voorkomen dat Amsterdamse sportclubs ten prooi vallen aan foute investeerders en criminele inmenging.

In het verleden is het in Amsterdam, maar ook in de rest van Nederland, regelmatig voorgekomen dat sportclubs ten gronde werden gericht nadat criminelen zich een positie binnen sportclubs hadden verworven, hetgeen in het criminele circuit wordt gezien als een vorm van status en prestige. Ook hebben investeringen met fout geld of witwaspraktijken ervoor gezorgd dat sportverenigingen uiteindelijk in (financiële) problemen kwamen.

 

Marianne Poot: “Dergelijke praktijken ondermijnen onze samenleving en ondermijnen sport. Terwijl sport juist moet verbinden. Wij willen dat Amsterdam een vuist maakt tegen sportondermijning. We moeten voorkomen dat gezonde sportclubs, waar mensen samen bewegen en elkaar ontmoeten, uiteenvallen door ondermijning. Met dit voorstel kan de gemeente veel concreter en harder optreden tegen ondermijnende praktijken bij sportclubs.”

 

In de aanpak van de VVD en de PvdA zullen er bewustwordingsgesprekken worden gevoerd met Amsterdamse sportverenigingen. Ook wordt het instrumentarium van de gemeente om op te kunnen treden tegen criminele inmenging bij clubs in kaart gebracht.

 

Het voorstel geeft de gemeente ook de mogelijkheid om stevig op te treden. Voortaan wordt een integriteitsbepaling opgenomen in de huurovereenkomsten met sportclubs, zo kan de gemeente de huur opzeggen als criminelen actief zijn binnen een sportvereniging. Ook wordt de bibob-procedure aangepast zodat er voorafgaand aan subsidieovereenkomsten strenger kan worden gescreend.

 

In aanvulling op het voorstel gaat het college ervoor zorgen dat trainers en sportbegeleiders vanaf 2022 verplicht een VOG-moeten aanvragen. Lees hieronder het hele voorstel van de Amsterdamse VVD en de PvdA Amsterdam.