VVD reageert op Voorjaarsnota 2021: “Geen plannen om middenklasse te behouden voor Amsterdam”

De Amsterdamse VVD reageert op de bestuurlijke keuzes die het college (GroenLinks, D66, PvdA en SP) heeft gepresenteerd voor het komende en tevens laatste jaar van deze bestuursperiode. Fractievoorzitter Marianne Poot: “Het college heeft na zware tegenvallers door corona een Voorjaarsnota uit moeten werken. Dat is geen gemakkelijke opgave geweest om deze klappen op te vangen.”

De afgelopen jaren verlaten veel gezinnen met een middeninkomen de stad, meestal door het gebrek aan betaalbare woningen en de stijgende lasten van bijvoorbeeld belastingen en parkeergeld. Marianne Poot: “De VVD had gehoopt dat het college in dit laatste bestuursjaar met plannen zou komen dit een halt toe te roepen, want we moeten voorkomen dat Amsterdam een stad wordt waar alleen arm óf rijk kan wonen. Helaas zien we dat niet terug in deze voorjaarnota.”

 

Woningen voor starters en jonge gezinnen

De afgelopen drie jaar zijn veel te weinig nieuwe woningen in het middensegment in aanbouw genomen. De hoge grondprijzen, het hoge percentage sociale huur en de strenge bovenwettelijke eisen hebben ervoor gezorgd dat bouwbedrijven de afgelopen jaren kozen voor investeringen in andere steden. Veel woningen die op dit moment worden opgeleverd werden in de vorige bestuursperiode in aanbouw genomen.

 

Poot: “De Amsterdamse VVD wil bouwen voor de middengroepen. We willen een andere bouwverhouding en willen bovenwettelijke regelingen permanent loslaten zodat het voor bouwbedrijven weer aantrekkelijk wordt om te investeren in Amsterdam. We kiezen voor zowel huurwoningen in het middensegment als koopwoningen. Betaalbare koopwoningen zijn een must voor starters en jonge gezinnen om in Amsterdam te blijven wonen. Wat ons betreft laat het college een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de positie en het behoud van de middenklasse. Deze problematiek ontstijgt namelijk partijpolitiek en heeft ook impact op onze voorzieningen, zoals scholen en winkels.”

 

Rekent Amsterdam zich rijk?

Financieel woordvoerder Rik Torn: “Het college rekent zich rijk door op een forse compensatie vanuit het Rijk te rekenen voor gederfde inkomsten uit onder andere de parkeer- en toeristenbelasting. Het is alleen nog maar de vraag of deze belastinginkomsten, die het college zelf in deze bestuursperiode flink verhoogde, volledig gecompenseerd zullen worden door het Rijk.”

 

Financiën moeten op orde

Volgens Torn heeft corona ervoor gezorgd dat er flinke gaten zijn ontstaan in de begroting, maar ook voor corona had het huidige college volgens hem de financiële reserves van de gemeente al uitgeput. “Het is daarom zaak dat de gemeentelijke financiën de komende bestuursperiode weer op orde worden gebracht. Amsterdam kan bij deze opgave niet alleen naar het Rijk kijken, maar moet ook zelf keuzes maken,” aldus Torn.