Verklaring: verkeerde stemming VVD bij amendementen bij RES 1.0

Tijdens de stemmingen over de amendementen en moties over de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 in de raadsvergadering van 26 en 27 mei heeft de fractie van de Amsterdamse VVD per abuis verkeerd gestemd bij twee amendementen.

Het betreft amendement 385 (Gaasperplas) en amendement 387 (Havengebied). De VVD stemde wegens een administratieve vergissing tegen amendement 385 (Gaasperplas) en voor amendement 387 (Havengebied). Dit moest andersom. De VVD wordt geacht voor amendement 385 (Gaasperplas) te hebben gestemd en tegen amendement 387 (Havengebied). De VVD wil namelijk geen windmolens bij de Gaasperplas, maar wel in het Havengebied.


De verkeerde stemming zal worden opgenomen in de notulen van de raadsvergadering en heeft geen gevolgen gehad voor de uiteindelijke aanname of verwerping van deze amendementen.