Vacature: lid Commissie Financiën

Het bestuur zoekt onder de leden een nieuw lid voor de commissie Financiën (m/v). Deze commissie is het financiële expertisecentrum van de VVD netwerk Amsterdam. In samenwerking met de penningmeester maakt ze de jaarverslagen, voert de betalingen uit en begeleidt commissies bij het begroten van activiteiten. Als lid bent u medeverantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen van de grootste afdeling van de VVD.

De commissie heeft twee leden, het te benoemen lid is verantwoordelijk voor het voeren en up-to-date houden van de boekhouding, waaronder tevens het opstellen van de jaarrekening. De voorzitter is tezamen met de penningmeester verantwoordelijk voor het opstellen van budgetten en het uitvoeren van de betalingen. De leden vergaderen tweemaandelijks met de penningmeester over de actuele activiteiten en het begrotings- en betalingsbeleid.

Het gezochte lid van de commissie heeft de volgende taken:

  • Het voeren van de boekhouding
  • Het volledig en juist houden van de administratie waaronder het ordenen van deze administratie 
  • Het mede input geven aan de begroting, waarvoor hij of zij met name de actuele cijfers beschikbaar stelt (in september) 
  • Het verantwoording afleggen aan de kascommissie (februari)
  • Het aanleveren van de jaarrekening en de boekhouding aan de accountant en het beantwoorden van vragen van de accountant alsmede het participeren in besprekingen met de accountant (maart / april) 

De tijdsbesteding is gemiddeld 1 uur per week, met pieken voor het opmaken van de jaarrekening en het voeren van overleg in februari en april. 


Profiel:

  • Affiniteit met het voeren van een boekhouding, waarbij, mede gezien het overleg met de accountant, een afgestudeerd RA/AA de voorkeur heeft 
  • Ervaring met het opstellen van jaarrekeningen 
  • Boekhouding wordt momenteel gevoerd in SnelStart (voorkeur) 
  • Nauwgezetheid en oog voor detail

U kunt zich als kandidaat melden door uw CV en motivatie uiterlijk 1 juli 2021 te sturen naar penningmeester@vvdamsterdam.nl. Het bestuur zal in samenspraak met de commissie financiën een lid kiezen uit de kandidaten. Voor vragen over de functie kunt u terecht bij de leden van de commissie financiën of bij de penningmeester.