Hello/goodbye: Paul Luijten & Marijn Ornstein, komende en gaande voorzitter VVD Netwerk Amsterdam

Onlangs zijn vier van de acht bestuursleden van ons lokale netwerk gewisseld. Daarom spreekt de Amsterdamse VVD in deze serie duo-interviews met het nieuwe en het vertrokken bestuurslid. In het tweede deel van dit ‘hello/goodbye’-vierluik: Paul Luijten & Marijn Ornstein, voorzitters VVD Amsterdam

Paul Luijten de afgelopen negen jaar voorzitter van de Landelijke Scoutingscommissie is per 1 maart begonnen als voorzitter van de het netwerk VVD Amsterdam en zal dat blijven tot en met de collegeonderhandelingen volgend op de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Hij vervangt Marijn Ornstein die na zes jaar voorzitter te zijn geweest op 26 maart jl. is geïnstalleerd als dijkgraaf van Waterschap Vallei en Veluwe.

 

 

Marijn, heb je de doelen die je je stelde toen je in 2015 voorzitter werd bereikt?

 

MO: “Ja, gelukkig een heel groot deel wel, dus dat is het goede nieuws. Een van mijn speerpunten was ledenwerving en -behoud. De energie die we als bestuur daarin hebben gestoken resulteerde in de Blauwe Loper. Ervoor zorgen dat nieuwe leden een warm welkom ervaren. De Blauwe Loper-formule is zo succesvol gebleken dat die landelijk is onderscheiden en veel navolging ondervindt. En er is een enquête gedaan om uit te vinden wie onze leden zijn en waarom ze lid zijn. Van rond tweehonderd leden is dat duidelijk. Met 1350 Amsterdamse leden is er ruimte voor meer inzichten, maar een mooie basis is er.”

 

MO: “Een tweede doel dat ik me stelde was de stad meer blauw kleuren. De VVD meer over het voetlicht brengen en de partijkleur niet verliezen omdat dat kan gebeuren als je aan het besturen bent. Daarom is de Blauwe Brigade op poten gezet. Concreet betekent dat dat we, pre-corona, ongeveer één keer per maand de straat op gingen om in gesprek te gaan in verschillende buurten. Wat leeft hier? Waarover maakt u zich zorgen? Wat zou u onder de aandacht willen brengen van de politiek? Juist buiten campagnetijd is dit heel waardevol.”

 

Paul, wat zijn jouw plannen voor de Amsterdamse VVD tussen nu en juni 2022?

 

PL: “Ik zie voor ons bestuur slechts één opdracht: een klinkende uitslag neerzetten bij de gemeenteraadsverkiezingen volgende jaar en weer meedoen in het College van Burgemeester en Wethouders. Maar ook in de stadsdelen willen we natuurlijk mee aan de knoppen draaien.”

 

MO:Ben ongelooflijk blij dat Paul dit oppakt. Je hebt op zo’n kritiek moment voor de gemeenteraadsverkiezingen echt een heel ervaren voorzitter nodig, die de partij door zo’n ingewikkelde periode kan leiden. Paul heeft werkelijk alle functies gehad die je maar kunt hebben in de politiek, heeft zelfs op deze plek gezeten in het verleden.”

 

Ook het meer dynamiek brengen in de ledenvergadering was een aandachtspunt van de voorzitter.

 

MO: “Ja dat klopt helemaal. Dus lange bestuurstafel weg en staand verder. High profile gastspreker uitnodigen en in debat-stijl input leveren voor de verkiezingscampagne voor de Tweede Kamer zijn voorbeelden daarvan. Wat ik sterk vond tijdens de afgelopen ledenvergadering met Paul als voorzitter, was dat toen er geen vragen van leden kwamen voor Dilan, hij zelf een vraag aan haar stelde. Daarna kwamen de vragen alsnog los.”

 

PL: “Digitaal vergaderen kent natuurlijk zijn beperkingen. Het blijft behelpen maar is beter dan niets. De opkomst is digitaal zelfs vaak hoger en onze onvolprezen secretaris zorgt iedere keer weer voor feilloze techniek. Ik hoop dat we na de zomer, in de opmaat naar de verkiezingen, weer fysiek bij elkaar kunnen komen. Onderlinge ontmoetingen en de gezelligheid worden nu enorm gemist. Als bestuur kijken we of een hybride vorm van ledenvergaderingen mogelijk is zodat de drempel om mee te kunnen doen voor iedereen laag is.

 

Paul, zie jij een mogelijkheid om Amsterdamse stemmen terug te winnen, na het verlies bij de afgelopen TK-verkiezingen ten opzichte van de TK-verkiezingen in 2017?

 

PL: “Ja zeker, anders zouden wij als bestuur geen knip voor onze neus waard zijn. We zien dat wij bij de laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer stemmen in het midden van het politieke spectrum verloren hebben. Er is dus een potentieel aan kiezers dat ooit VVD heeft gestemd en dat nu niet heeft gedaan. Wij zullen dat goed moeten analyseren, maar dat de middengroepen al dan niet noodgedwongen de stad verlaten helpt ons natuurlijk niet.

Wij zien ook dat kiezers hun stem met name laten bepalen door wat er landelijk gebeurt. Onze uitgangspositie is echter heel goed. En Weesp doet nu voor het eerst mee als onderdeel van de gemeente Amsterdam. De uitslag laat ook iets anders zien, namelijk dat wij de enige echte volkspartij zijn in de stad. Wij zijn werkelijk vertegenwoordigd onder alle geledingen van de bevolking verspreid over de hele stad. Dus het beeld dat onze kiezers voornamelijk in Oud-Zuid en aan de Grachtengordel zitten klopt allang niet meer.

 

Wij werken op dit moment, onder leiding van Lennart Salemink, hard aan een vernieuwend programma en aan een klinkende campagne o.l.v. Daan Wijnands en Jeroen Duin. En als ledenvergadering binnenkort ons voorstel steunt hebben wij met Claire Martens de beste lijstrekker van allemaal. We zullen iedereen die ooit VVD heeft gestemd moeten overtuigen dat nu weer te doen. Kortom het succes ligt voor het oprapen alleen we moet nog wel even bukken.”

 

Het lijkt alsof steeds minder mensen lid worden van een politieke partij. Klopt dat beeld volgens jullie?

 

MO: “Jarenlang was er een trend van terugloop in ledenaantal met een dieptepunt in 2017. Sindsdien is er een stijgende lijn. We scoren nu bovengemiddeld qua ledenaanwas.”

Het VVD-partijsysteem is in ieder geval niet gebouwd op ledenbijdragen van €5. Marijn maakt een vergelijking met luchtvaartmaatschappijen en noemt het verschil tussen de gevestigde en nieuwe carriers. “Die laatste kunnen hun bedrijf op een heel andere manier opbouwen. De VVD is continu in gesprek en doet onderzoek wat o.a. heeft geleid tot het gereduceerde instaplidmaatschap voor het eerste jaar. We zijn supertrots op ons ledenbestand van jonge leden. Een gezond teken. Volgens mij brengen wij in Amsterdam de gemiddelde leeftijd van VVD-leden naar beneden.”

 

PL: “Eens met Marijn, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Wij hebben gelukkig veel jonge leden. En de ALV eind mei heeft ook een voorstel van de landelijk penningmeester goedgekeurd waardoor er hoegenaamd geen financiële drempel meer is om lid te worden. En er is zelfs een combi lidmaatschap JOVD-VVD mogelijk.”

 

De VVD als coalitie- en oppositiepartij. Jullie weten beiden hoe dat is? Wat is het verschil?

 

MO: “Coalitie versus oppositie is echt een heel groot verschil. Coalitie betekent dat je echt kunt besturen; kunt bepalen wat er gebeurt in de stad. Coalitiepolitiek betekent per definitie dat je concessies moet doen en daardoor verlies je een beetje je eigen kleur. Ben je de oppositiepartij, dan hoef je veel minder rekening te houden met het collegeprogramma en kun je veel duidelijker laten zien waar de VVD voor staat. Dat is een groot voordeel. Daar staat dan weer tegenover dat je veel minder bereikt omdat coalitiepartijen je niet nodig hebben om besluiten te nemen. Als gemeenteraadslid heb ik allebei mogen meemaken en vond beide waardevolle ervaringen. Als bestuurder zijn de verschillen minder groot waar het gaat om de contacten met collega’s van andere partijen. Die heb je als coalitie én als oppositiepartij. Vier jaar is maar kort.”

 

PL: “Wij zijn het aan onze achterban verplicht om de ambitie te hebben om mee te doen in het dagelijks bestuur van de stad en de stadsdelen. Dan kunnen wij voor hen ook het meeste bereiken. En onze kiezers zijn niet dom en zien ook dat gelijk hebben en gelijk krijgen niet altijd hetzelfde is.  Die kun je heel goed laten zien op welke punten je compromissen hebt moeten sluiten maar ook op welke punten je de stad liberaler hebt kunnen maken. Een goede verkiezingsuitslag helpt bij de onderhandelingen. Dus, aan de slag zou ik zeggen. “

 

Marijn, welke zaken had je voor de VVD Amsterdam nog willen aanpakken als je meer tijd had gehad?

 

MO: “Het talentmanagement. Hoe ga je als partij om met je talenten; hoe blijf je ze volgen en blijf je wederzijds investeren. Kortom een intensievere begeleiding van talenten. We hebben dat programma opgetuigd en het is van start gegaan net voordat ik vertrok. Ik had dat graag nog verder willen uitbouwen - tot grotere hoogte willen brengen - en naar het niveau van de Teldersstichting en de Haya van Somerenstichting willen brengen. Soms heb je leden niet meer in het vizier, verlies je ze uit ’t oog terwijl ze de topkadertraining hebben afgesloten en soms zelfs op een lijst hebben gestaan.”

 

Hoe zie jij talentmanagement, Paul

 

PL: “Als voorzitter van de landelijke Permanente Scouting Commissie heb ik kunnen ervaren hoeveel talent wij in de VVD hebben en ook hoe professioneel onze opleidingen zijn. Ook in Amsterdam en Diemen zit veel talent en kijk eens hoeveel (nieuwe) Amsterdammers er in de huidige Tweede Kamerfractie zitten. Wij zijn hofleverancier kun je zeggen. De belangstelling voor de Masterclass dit najaar is zó groot dat we onder leiding van ons bestuurslid Cleo Scholte hebben besloten twee Masterclasstrajecten op te zetten. Een ongekende luxe; we barsten van het talent! Talent dat we weer nodig hebben om op alle fronten mee te kunnen doen. Een hele uitdaging voor de Permanente Scoutingcommissies in Amsterdam en Diemen.” 

 

 

Wat geef je mee aan je opvolger/voorganger?

 

MO: “Wat ik wil meegeven is dat de Amsterdamse VVD een enorm gezellige club is, met een gevoel van verbondenheid. Ik hoop dat Paul dat wil meenemen en koesteren. Het maakt je als vereniging sterk en aantrekkelijk. Wat ik zo leuk heb gevonden aan die actieve politieke rol is dat politiek door alle lagen van de samenleving heen gaat, leeftijden, soort werk. Je wordt verbonden door het liberale gedachtengoed. Ik kijk terug op zo ontzettend veel gave gesprekken met mensen. Dat ga ik zeker missen.”

 

PL: “En wij missen Marijn!”